Wnętrza

Wnętrze nakryte sklepieniem ośmiobocznym. Podział ścian pilastrami, półkolumnami i kolumnami dźwigającymi uproszczone belkowanie z wydatnym gzymsem, ponad którym aedicule z figurami aniołów. Tęcza zamknięta łukiem spłaszczonym. Prezbiterium węższe, jednoprzęsłowe trójboczne z niewielkim oknem na osi. Od strony północnej chór muzyczny wsparty na wąskich kolumnach.