W kościele zachowały się dwie tablice pamiątkowe.

Pierwsza z nich, odlana z metalu (mosiądz?) upamiętnia parafian poległych w I wojnie światowej. Opatrzono ją dwujęzyczną inskrypcją: IN MEMORY / OF THOSE WHO MADE THE SUPREME SACRIFICE / NA PAMIĄTKĘ / POLEGŁYM W WOJNIE / ŚWIATOWEJ / Z PARAFII ŚW. KAZIMIERZA //., 1914 DLA BOGA I OJCZYZNY 1918 //.

Druga z tablic upamiętnia darczyńców kościoła, którzy przyczynili się do jego remontu.