Architektura

Kościół murowany, na zewnątrz nieotynkowany, z czerwonej palonej cegły. Założony na planie oktogonu z dostawionymi półkolistymi kaplicami w narożach od frontu i nieznacznie wysuniętym prostokątnym prezbiterium po stronie południowej oraz kruchtą po stronie północnej. Do prezbiterium niesymetryczne dostawione pomieszczenia na planie prostokąta, połączone przejściem umieszczonym za prezbiterium. Po stronie wschodniej większe – kaplica, po zachodniej dwa mniejsze – zakrystia i pełniące funkcje gospodarcze. Korpus świątyni wyższy od pozostałych części kościoła, nakryty dachem kopulastym, ośmiobocznym z nadbudowaną czworoboczną wieżycą o ściętych narożach i zwieńczoną latarnią. Nad prezbiterium dach dwuspadowy. Kaplica przy prezbiterium z dachem dwuspadowym, pomieszczenia po zachodniej stronie z czterospadowym. Kaplice boczne z dachami wielospadowymi.

Fasada dwukondygnacyjna, jednoosiowa, z dwoma wieżami zakończonymi hełmami, ujęta pilastrami podtrzymującymi uproszczone belkowanie i trójkątny szczytem. Pomiędzy podziałami architektonicznymi w górnej kondygnacji okno zamknięte łukiem pełnym, ujęte obramieniem z kluczem. Po jego bokach u góry dwa kartusze z krzyżem, trzeci gładki w polu szczytu. Dolna część fasady niższa i oddzielona od górnej prostym gzymsem z fryzem kostkowym (zróżnicowany wielkościowo), ujęta lizenami z wąskimi i zakończonymi półkoliście otworami okiennymi.

Wejście trójosiowe ujęte portalem rozciągniętym na niemal całą szerokość fasady i zamkniętym łukiem odcinkowym. Osie rozdzielone pilastrami korynckimi. Nad prostokątnymi otworami wejściowymi półkoliste nadświetla. Pozostałe elewacje jednokondygnacyjne. Na osi poprzecznej trójdzielne, z partią środkową wysuniętą z układem powtarzającym partię górną część fasady, partie boczne z oknami do 3/4 wysokości, powtarzającymi kompozycję okna fasady. Elewacje narożne od frontu z półkolistymi kaplicami z okienkiem na osi zamkniętym łukiem pełnym. W narożach pilastry, całość ujęta fryzem kostkowym. Do kaplicy przy prezbiterium  osobne wejście z jednoosiowym portalem ujętym podwójnymi pilastrami. Na osi okno z obramieniem w formie opaski.