Ambona

_5655692

Drewniana ambona powstała w 1919 r. Opatrzono ją napisami: BOGA WIELBIJ! BLIŹNIM DOBRZE CZYŃ! / PROROCTW I ZAKONU / TREŚĆ / MAT. XXII / 37-40; NAUCZAJCIE COM JA ROZKAZAŁ! / MAT. 28. 20. //., a wśród jej dekoracji ornamentalnej znajduje się także wyobrażenie tablic mojżeszowych.