Parafia św. Kazimierza

Miejscowość: Chicago

Stan: Illinois
Dystrykt: Cook County

Adres:

Our Lady of Tepeyac Church

2226 South Whipple Street
Chicago, IL 60623

Kontakt:  

Tel. 773 – 521 – 8400 

 www.ourladyoftepeyacparish.org

Diecezja: Chicago

Rodzaj świątyni: kościół parafialny

Obrządek: rzymsko-katolicki

Wezwanie: Naszej Pani z Tepeyac (od roku 1990).

Data erygowania: 1890 r.

Fundator: parafianie

_5655682
_5655680
_5655681

Fotografie i opisy

_5655833-1200x1500
Architektura
_5655803
Epitafia i tablice pamiątkowe
_5655703
Paramenty liturgiczne
_5655796
Wnętrza
_5655735
Wyposażenia
sw Kazimierz
Plan architektoniczny kościoła
_5655659 (Kopiowanie)
Układ prezbiterium
_5655666
Ołtarz
_5655692
Ambona
_5655792
Malowidła
_5655680
Rzeźby
_5655786
Witraże

Historia parafii:

Parafię pw. św. Kazimierza założono w 1890 r. w odległości 4,5 mili na zachód od centrum miasta i 2 mile na zachód od kościoła św. Wojciecha (wydzielono ją z parafii św. Wojciecha). Powstała w dzielnicy zamieszkiwanej wówczas przez niewielką liczbę ludności, jednakże wybudowane na jej terenie i rozwijające się w dużym tempie zakłady produkcyjne, takie jak: Malleable Works, McCormick Works, Hollendback Sausage Co., Hart Schaffner Marx and Kuppenheimer Clothes, wpłynęły na wzrost jej zaludnienia, tak samo jak działająca od 1902 roku podmiejska linia kolejowa umożliwiająca mieszkańcom szybkie połączenie z centrum miasta.
Osiedlający się tam Polacy budowali piękne, duże domy w bardzo atrakcyjnych miejscach (przy Marshal Boulevard i Troy Street tzw. „Gold Coast”). W związku z rosnącą populacją polskich osadników bp. Feehan wyraził zgodę na utworzenie parafii i posłał do niej pierwszego proboszcza – ks. Franciszka Króla. Na potrzeby parafii zakupiono drewniany budynek zlokalizowany przy ul. 20 i Laflin, następnie przesunięto go na ul. Whipple – obecnie znajduje się tu plebania. Na parterze urządzono kaplicę, zaś na piętrze dwie sale lekcyjne. W styczniu 1891 r. otworzono szkołę, do której zapisano 47 uczniów. Początkowo zajęcia prowadzili nauczyciele świeccy, zastąpieni potem przez Siostry Franciszkanki Szkolne z Milwaukee. W roku 1893 w parafii było już 300 rodzin. Do szkoły przybywało coraz więcej uczniów. Powiększał się też kompleks zabudowań parafialnych. W 1894 r. zbudowano pierwszą plebanię i zakupiono murowany budynek z przeznaczeniem na mieszkanie dla sióstr, a w 1899 powstała dzwonnica. Dwa lata później do szkoły uczęszczało już ok. 500 uczniów, a dotychczasową kadrę zastąpiły Siostry Zmartwychwstanki.
Trzy lata później parafia liczyła 600 rodzin a w szkole uczyło się ok. 600 uczniów. W dotychczasowych pomieszczeniach zaczęło brakować miejsc i tak 4 września 1904 r. bp. Piotr Muldoon poświęcił kamień węgielny wmurowany pod budowę nowej szkoły. Po ośmiu miesiącach, 11 czerwca 1905 r., poświecono wielofunkcyjny budynek zaprojektowany przez architekta Josepha Molitora, który mieścił sale lekcyjne, kościół i mieszkania dla sióstr nauczycielek.
W roku 1910 do parafii św. Kazimierza należało 2 000 rodzin. Parafia rozwijała się dynamicznie, mimo, iż w okolicy powstawały inne polskie wspólnoty (Matki Bożej Częstochowskiej w Cicero – 1895 r., św. Anny – 1903 r., Dobrego Pasterza – 1907 r.). Po kilku latach, w 1917 r., u zbiegu ulic Cermak i Whipple, rozpoczęła się budowa nowego kościoła (kamień węgielny poświęcono 9 września 1917 r.). Pierwsza Msza św. została odprawiona w nim w Boże Narodzenie 1918, poświęcono go w następnym roku.
Po przeniesieniu kościoła do nowego budynku pomieszczenia dawnej kaplicy zaadaptowano na potrzeby szkoły. Mimo to ciągle brakowało miejsc dla uczniów, wynajęto więc trzy sale lekcyjne w szkole św. Ludmiły działającej w strukturach parafii czeskiej.
Kolejne zmiany w parafii św. Kazimierza przyniósł rok 1924, w którym na zakupionych parcelach przylegających bezpośrednio do jej posesji zbudowano dom zakonny. Dotychczasowe mieszkania sióstr zamieniono na kolejne sale lekcyjne. W roku 1925 do szkoły składającej się z 18 sal uczęszczało 1548 uczniów. Wówczas w placówce pracowało 35 sióstr zakonnych.
Nowy czterokondygnacyjny gmach szkoły (z 24 salami i audytorium), powstał w 1927 r. Poświęcił go – 13 listopada – abp. J. Mundelein. W tym samym roku powołano także dwuletnią szkołę zawodową dla dziewcząt.
W roku 1929 szkoła podstawowa liczyła już ponad 2 300 uczniów uczących się w 41 oddziałach. W placówce pracowało 45 Sióstr Zmartwychwstanek. W tym czasie uruchomiono także klasy „zerowe”. Rozwój szkoły zbiegał się ze wzrostem liczebności wiernych. Wspólnota pw. św. Kazimierza liczyła już 3 300 rodzin. Podjęto wówczas decyzję o wyodrębnieniu nowej parafii pw. św. Romana. W 1937 r. kompleks parafialnych zabudowań powiększono o nową plebanię.
Kryzys finansowy, który dotknął wiernych w kolejnych latach (tracili pracę, domy, przeprowadzali się w poszukiwaniu lepszych warunków do życia), spowodował znaczny spadek liczby parafian. W roku złotego jubileuszu parafii (1940), obie szkoły liczyły 950 uczniów – w tym średnia tylko 105 uczennic.
W roku 1946 pożar zniszczył najwyższe piętro starego budynku szkoły. Dopiero trzy lata później można tam było przenieść dwuletnią szkołę średnią, którą przekształcono w czteroletnią szkołę średnią dla dziewcząt.
Od połowy lat 60. XX wieku, na skutek migracji ludności, Polacy przenosili się na zachodnie przedmieścia a ich miejsce zajmowali Latynosi. W kościele odbywały się wówczas nabożeństwa w języku hiszpańskim.
W 1980 r. do parafii św. Kazimierza należało ok. 1 000 rodzin, w tym tylko 7% Polaków. Do polskiej szkoły podstawowej uczęszczało 270 uczniów pod opieką Sióstr Zmartwychwstanek, zaś do szkoły średniej 206 dziewcząt.
Dziesięć lat później (1990 r.), parafię św. Kazimierza połączono z parafią św. Ludmiły i nadano jej nowe wezwanie – Our Lady of Tepeyac. Od tego momentu język hiszpański stał się oficjalnym językiem duszpasterstwa, jedynie w niedziele była odprawiana msza święta w języku polskim (do 2005 r.). Szkoła średnia otrzymała nazwę „Our Lady of Tepeyac High School”, pod którą funkcjonuje do dziś (do roku 2003 uczyły w niej Siostry Zmartwychwstanki), czynna jest także szkoła podstawowa „Our Lady of Tepeyac School”. Parafia liczy ok. 500 zarejestrowanych hiszpańskojęzycznych rodzin.
Z parafii św. Kazimierza wywodzi się dwóch biskupów: 

– bp. Stanisław Wincenty Bona – sakrę biskupią przyjął w 1931 roku (był proboszczem w parafii św. Kazimierza)

– bp. Thomas Paprocki – od 2003 roku biskup pomocniczy archidiecezji Chicago, a od 2010 r. biskup ordynariusz diecezji Springfield (stolica stanu Illinois).

Historia budowy:

Kościół pw. św. Kazimierza powstał w 1917 r. i znajduje się przy ul 22 (obecnie Cremark) i Whipple. Kamień węgielny poświęcono 9 września 1917 r. Kościół zaś poświęcił abp Mundelein 21 grudnia 1919 r. Budowlę przeznaczoną na 1500 miejsc siedzących charakteryzowały filary przyścienne oraz styl polskiego renesansu. Koszt budowy świątyni wyniósł 185 tys. dolarów. Ołtarze boczne wykonane z drewna i weneckich mozaik, zaś główny ołtarz zdobiły elementy z białego marmuru oraz alabastru. Kościół zbudowano z czerwonej cegły i białego kamienia, a dach pokrywała czerwona dachówka. Od frontu przylegają dwie wieże. Na szczycie kopuły zainstalowana była latarnia, a w jej wnętrzu figura Pana Jezusa poniżej rzeźby czterech Ewangelistów. Wszystkie posągi wykonano z białego marmuru.

Dalsze losy budowli:

W 1925 r. wszystkie figury z kopuły zostały zdjęte z uwagi na obawy przed uszkodzeniem konstrukcji budynku, nieprzystosowanego do takich obciążeń. Przed obchodami 50 lecia parafii w 1940 r. gruntowne odnowiono zewnętrzne mury kościoła. Malowanie i renowacja wnętrza miały miejsce przed diamentowym jubileuszem. Przy okazji zmiany nazwy kościoła na Our Lady of Tepeyac, zabrano obraz św. Kazimierza z głównego ołtarza, poczyniono też inne zmiany w wystroju wnętrza.