Rzeźby

Widok na kruchtę z figurą tronującego św. Piotra i z Ukrzyżowaniem wykonanym we francuskim warsztacie.


Z pierwotnego wystroju kościoła prócz seryjnie wykonanych odlewów z masy gipsowej zachowało się kilka ciekawszych realizacji. Przede wszystkim trzeba wskazać na Chrystusa na krzyżu, być może z lat 20.-30. XX w. Jest to rzeźba ufundowana, jak głosi napis jako: PAMIĄTKA / MISJI / ŚWIĘTEJ //. Samą figurę odlano z metalu i oznaczono ją sygnaturą: INST CATHQUE / VAUCOULEURS. //. Z kolei drewnianą figurę św. Wawrzyńca wykonano w warsztacie Mayera i spółki w Monachium. Tronujący św. Piotr w kruchcie, choć nie sygnowany, jest drewnianą kopią zapewne z pocz. XX w. figury Arnolfa di Cambio z bazyliki św. Piotra.
W kościele znajduje się także brązowe popiersie Jana Pawła II wykonane przez Klemensa Kwapiszewskiego.