Ołtarze

Snycerski, pozłacany, monumentalny ołtarz główny oraz ołtarze dedykowane Matce Boskiej Częstochowskiej i św. Józefowi powstały w stylu neobarokowym w 1903 r. W ołtarzu głównym znajduje się wizerunek św. Jana Kantego cudownie sklejającego rozbity dzban, na tle rynku w Krakowie z widocznym kościołem Mariackim autorstwa Tadeusza Żukotyńskiego. Powyżej znajduje się obraz św. Anny nauczającej Maryję .Po bokach ołtarza umieszczono figury Chrystusa i Maryi królowej z gorejącymi sercami. Mensę wsparto na czterech korynckich kolumienkach, pomiędzy którymi znalazła się wypukłorzeźbiona scena Ostatniej Wieczerzy.

W ołtarzu św. Józefa znajduje się jego wizerunek wraz z dziecięcym Chrystusem na dalekim, pejzażowym tle. Po bokach ustawiono figury św. Marii Magdaleny i św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Z kolei ołtarz Matki Boskiej Fatimskiej, wykonano w stylu neorenesansowym ok. poł. XX w., odnawiany. W dawnej kaplicy chrzcielnej – obecnie Mariackiej znajduje się kopia ołtarza Wita Stwosza z krakowskiego kościoła. Jej autorem jest Michał Borkiewicz. Ponadto w tej samej kaplicy znajduje się skromny, neogotycki stół ołtarzowy z końca XIX w., gdzie stipes ozdabiają sceny: Ogrójec, Ukrzyżowanie, Zmartwychwstanie.

W kościele ustawiono także dwa ołtarzyki-kapliczki z pocz. XX w. z figurami: św. Anny nauczająca Maryję i św. Teresy z Lisieux, z wizerunkiem Jezu Ufam Tobie; figurami: św. Jana Kantego, św. Franciszka i św. Antoniego.