Malowidła

W prezbiterium kościoła, na złotym tle imitującym mozaikę, znajduje się scena Zmartwychwstania, flankowana dwoma epizodami z żywota patrona, ilustrującymi główne przymioty tego świętego – mądrość oraz dzieła miłosierdzia: po lewej widzimy św. Jana Kantego nauczającego, po prawej oddającego pieniądze zbójcom. Powyżej portali do zakrystii i kaplicy znajdują się przedstawienia dwóch św. Janów – Chrzciciela i Ewangelisty.

W ramionach transeptu umieszczono sceny adoracji Maryi Panny Niepokalanie Poczętej oraz Jezusa wśród dzieci. W obu kompozycjach wśród adorujących grup znajdują się księża i siostry z zakonu Zmartwychwstańców, a w tle przedstawień upamiętnione zostały budynki chicagowskiego kościoła i szkoły św. Jana Kantego. Powyżej gzymsu, w polach zamkniętych łukiem pełnym, podziwiać możemy m.in. sceny z życia Maryi i Jezusa.

W przęsłach sklepienia nawy i transeptu znajdują się pary świętych mężów i niewiast, a w krzyżu kościoła – przedstawienia czterech Ewangelistów.