Informacje o innych budynkach parafialnych

Plebania: (825 North Fry Street) 3-kondygnacyjny budynek, wzniesiony w 1903 r., według projektu architekta, Steinbacha, który projektował również szkołę.

 

Dom Zakonny: (1025 West Fry Street). W lipcu 1916 r. zakupiono cztery działki pod budowę. W maju następnego roku budowa została ukończona, a budynek poświęcony 5 sierpnia 1917 r. Budynek 3-piętrowy z suterenami, przewidziany na 30 sióstr. Koszt budowy wynosił 75 tys. dolarów. Architekci: Worthmann i Steinbach, budowniczy Franciszek Klajda. Po odejściu z parafii sióstr zakonnych w 1967 r. w budynku utworzono biura archidiecezji. Od 1998 r. jest mieszkaniem kleryków nowego zgromadzenia: Kanonicy Regularni św. Jana Kantego.

 

Szkoła: (1010 West Chicago Avenue) Kamień węgielny został poświęcony w lipcu 1903 r., poświecenie pierwszej części budynku 27 grudnia 1903 r., szybko wybudowana druga część, gdyż powiększała się liczba dzieci. Architekt Steinbach, budowniczy T. Ostrowski (który budował wszystkie niemal pierwsze polskie szkoły i kościoły w Chicago), prace ciesielskie Franciszek Klajda. W obu budynkach razem zaprojektowano 30 sal lekcyjnych. Szkoła może pomieścić dwa tys. dzieci. W 1967 r. zamknięto szkołę parafialną. Placówka została przejęta przez system szkół Montesori. Od 1989 r. budynek jest siedzibą Chicago Academy of the Arts.