Chrzcielnice

Drewniana, wykonana w stylu historyzującym chrzcielnica powstała pod koniec XX w. Jej nakrywa zwieńczona została grupą Chrztu Chrystusa.

W kruchcie znajdują się dwie, wolnostojące kropielnice z pocz. XX w.