Architektura

Kościół murowany, nieotynkowany, z ceglanym korpusem i fasadą z białego kamienia, pierwotnie dwuwieżową. Obecnie zachowana jedynie wieża prawa. Założony na planie zbliżonym do prostokąta z transeptem, trójnawowy, halowy, trójprzęsłowy. Prezbiterium zakończonym półkoliście, z obejściem i dodatkowymi, asymetrycznymi pomieszczeniami po bokach.

Fasada dwukondygnacyjna, pierwotnie dwuwieżowa, zamknięta trójkątnym szczytem. Partia międzywieżowa wysunięta. Obydwie kondygnacje i wieża z rustyką. Dolna kondygnacja z trzema otworami drzwiowymi poprzedzonymi podestem i szerokimi schodami. Otwory zamknięte półkoliście, ujęte kolumienkami o dekoracyjnych kapitelach i analogicznych bazach. Nad wejściem w osi środkowej rozbudowane zwieńczenie portalu, sięgające wysokości drugiej kondygnacji, zamknięte łukiem spłaszczonym wspartym na konsolach, na osi z umieszczonym prostym krzyżem  Druga kondygnacjia fasady trójosiowa. Na osi środkowej szersze zamknięte półkoliście okno, po bokach węższe, nad nimi zaś okrągłe okna. Osie ujęte pilastrami, dodatkowe pilastry w narożach. Szczyt z dekoracją w formie kraty z kartuszem herbowym z trójpolowym herbem powstania styczniowego oraz popiersiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Poniżej na szarfie napis BOŻE ZBAW POLSKĘ. W zwieńczeniu krzyż.

Korpus trójnawowy, obszerniejszy od półkoliście zamkniętego prezbiterium, poprzedzony niewydobytą z bryły kościoła kruchtą. Nawa główna otwarta na boczne arkadowymi prześwitami, podtrzymywanymi przez wąskie kolumny. Prezbiterium węższe od nawy głównej, wydzielone łukiem tęczowym, wspartym na podwójnych kolumnach korynckich umieszczonych na wysokich cokołach. Ściany boczne nawy z oknami zamkniętymi półkoliście, z witrażami. W ścianie tęczowej, na osi naw bocznych, pókoliście zamknięte wnęki flankujące prezbiterium, w nich ołtarze boczne. W transepcie szerokie okrągłe okna. Nawa ze sklepieniem kolebkowym przedzielonym gurtami wspartymi na konsolach. Na skrzyżowaniu nawy i transeptu sklepienie krzyżowe, na przecięciu z nadświetlem zdobionym witrażem, nad prezbiterium konchowe. Od strony lewej prezbiterium prostokątną zakrystia, od strony prawej mniejsze pomieszczenie gospodarcze.

Dachy korpusu dwuspadowe z trójkątnymi szczytami.