Ambona

Historyzująca ambona powstała u schyłku XIX w., natomiast baldachim i pulpit ok. 2000 r. Jej wieloboczny kosz został rozczłonkowany arkadami o łukach pełnych, opartych na liściastych kolumnach. W nich znalazły się wypukłorzeźbione postacie Ewangelistów.