Rada naukowa i wykonawcy

Rada Naukowa projektu:

 

prof. Jacek Gołębiowski, dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią
i Duszpasterstwem Polonijnym KUL (przewodniczący Rady Naukowej)

 

prof. Zbigniew Bania (UKSW)

 

ks. prof. Mirosław Kalinowski (KUL)

 

prof. Mieczysław Ryba (KUL/WSKSiM)

 

prof. Richard Sokolowski (University of Ottawa)

 

prof. Cezary Taracha (KUL)

 

ks. prof. Jan Walkusz (KUL)

 

dr Kinga Kosmala (Northwestern University)

 

ks. dr Tomasz Adamczyk (KUL)

 

ks. dr Stanisław Flis (Central Archives of Polonia)

 

ks. dr Roman Nir (Instytut Historii i Archiwistyki Polonijnej w Chicago)

 

Daniel Pogorzelski (Northwest Chicago Historical Society)

 

dr Paweł Sieradzki (KUL)

 

ks. dr Sławomir Zych (KUL)

 

 

Wykonawcy projektu:

 

prof. Jacek Gołębiowski – kierownik projektu (KUL)

 

prof. Katarzyna Chrudzimska-Uhera (UKSW)

 

prof. Anna Sylwia Czyż (UKSW)

 

dr Bartłomiej Gutowski (UKSW)

 

s. mgr Genowefa Potaczała MChr – koordynator projektu w USA

 

mgr Norbert Piwowarczyk – fotografik

 

dr Paweł Sieradzki – sekretarz naukowy projektu (KUL)

 

mgr Maria Anna Furtak (KUL)

 

Autorzy tekstów i zdjęć: 

 

Historia parafii, budowy i jej dalsze losy:  s. mgr Genowefa Potaczała MChr

 

Fotografie i opisy: 

 

prof. Katarzyna Chrudzimska-Uhera 

prof. Anna Sylwia Czyż

dr Bartłomiej Gutowski

mgr Norbert Piwowarczyk