Polish Parishes in USA

Pittsburgh

Start
Polish Cathedrals- Pittsburgh
Pittsburgh
Pittsburgh StK

Kościół św.  Stanisława Kostki Pittsburgh

St. Stanislaus Kostka Church

_5657125

Kościół Niepokalanego Serca Maryi Pittsburgh

Immaculate Heart of Mary Church

Projekt badawczy

Parafie i kościoły polskie w USA.

Polish parishes and churches in USA.

Kontakt:
dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
Dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Director of the Research Centre of Polish Migration and Immigrant Pastoral Care The John Paul II Catholic University of Lublin
mail:   jacekgolebiowski@kul.pl