Malowidła: 

Wystrój malarski kościoła jest skromny. Tym bardziej na uwagę zasługują zachowane przedstawienia herbów miast Rzeczypospolitej (na ścianach nawy głównej, powyżej łuków arkad) z lat 50.-60. XX w., dekoracja ściany tarczowej oraz dwie duże kompozycje w transepcie: Ukrzyżowanie i Pokłon Trzech Królów z lat 30., a także stacje drogi krzyżowej w dekoracyjnych ramach neogotyckich.

Witraże:

Witraże wykonane na początku lat 30. XX w. W nawach bocznych znajduje się 12 wąskich okien, gdzie w polu głównym umieszczony jest medalion z biblijną sceną figuralną, opatrzony inskrypcją fundacyjną (imiona i nazwiska prywatnych darczyńców). Z kolei 10 dużych okien nawy głównej przedstawia postaci świętych, wśród których miejsce znaleźli Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki.

Nad chórem muzycznym znajduje się witraż z przedstawieniem św. Cecylii, emblematy i inskrypcja odnoszące się do Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła.