Wyposażenie kościoła

Wnętrze kościoła przyjęło plan krzyża łacińskiego, z korpusem o bazylikowym układzie. Pod kościołem urządzono sale o charakterze socjalno-edukacyjno-sanitarnym.

Menu

Ołtarze: 

Ołtarze kościoła pw. Wszystkich Świętych zostały wykonane z polichromowanego drewna w neogotyckim stylu w 1931 r. W ołtarzu głównym pierwotnie znajdowały się gipsowe figury św. Piotra i św. Pawła (obecnie w kaplicy na cmentarzu Wszystkich Świętych), a pośrodku obraz Chrystusa o wyciągniętych rękach na tle dalekiego pejzażu. Dodatkowo dekorują go sceny: Ofiara Abrahama, Ostatnia Wieczerza, Ofiara Melchizedeka, symbole Ewangelistów i Męki Pańskiej. Ołtarz opatrzono tabliczką z napisem: IN MEMORY OF PHILIP LIPKA //.

W tym samym czasie i stylu powstały ołtarze boczne, które dedykowano Matce Boskiej i Panu Jezusowie.

Ołtarze kościoła pw. Wszystkich Świętych zostały wykonane z polichromowanego drewna w neogotyckim stylu w 1931 r. W ołtarzu głównym pierwotnie znajdowały się gipsowe figury św. Piotra i św. Pawła (obecnie w kaplicy na cmentarzu Wszystkich Świętych), a pośrodku obraz Chrystusa o wyciągniętych rękach na tle dalekiego pejzażu. Dodatkowo dekorują go sceny: Ofiara Abrahama, Ostatnia Wieczerza, Ofiara Melchizedeka, symbole Ewangelistów i Męki Pańskiej. Ołtarz opatrzono tabliczką z napisem: IN MEMORY OF PHILIP LIPKA //.

W tym samym czasie i stylu powstały ołtarze boczne, które dedykowano Matce Boskiej i Panu Jezusowie.

 

Ambona i Chrzcielnica: 

Ambona została wykonana z drewna w stylu neogotykiem w 2 poł. XX w. Ma formę stosunkowo skromną, ozdobioną płycinami o ostrołukowych wykrojach.

Marmurową, z elementami metalowymi chrzcielnicę wykonano w stylu historyzującym w latach 40. XX w. (nakrywa lata 80.-90. XX w.). Tabliczka na niej głosi: IN LOVIN MEMORY / OF / ANNA SKRZYPCZAK //. Jej czaszę ozdabiają płyciny o wykroju czteroliścia, gdzie w co drugim znajduje się wypukłorzeźbiona głowa serafina. Na spodzie nakrywy wyryto wić winnych gron, kłosy zboża, wić z ćwierćpalmetami, plecionkę geometryczna oraz muszle, w górnej części zaś gołębicę Ducha Świętego. Towarzyszy im tekst Credo w jęz. angielskim.

Rzeźby i obrazy: 

Droga krzyżowa została namalowana (olej na płótnie?) i umieszczona w ramach wykonanych z gipsu polichromowanego w stylu neogotyckim w latach 30.-40. XX w. Malowane sceny figuralne umieszczono w ramie o formie baldachimu wspartego na parach korynckich półkolumn o trzonach ozdobionych czteroliściem i wstęgą, zwieńczonych pinaklami i krzyżem.