1. Bractwo Wstrzemięźliwości – przed 1907

 2. Chór św. Agnieszki – około 1911

 3. Chór Mężatek św. Agnieszki – 1928

 4. Chór (dziewcząt) Wszystkich Świętych – 1926

 5. Chór Gwiazdy Porannej – 1956

 6. Chór Męski św. Pawła – 1952

 7. Chór kaplicy Wszystkich Świętych – 1976

 8. Chór. św. Cecylii – 1895

 9. Chór Męski św. Cecylii- 1898

 10. Chór Wszystkich Świetych – przed 1945

 11. Kółko Dramatyczne -1895

 12. Komitet Misyjny – około 1993

 13. Oddział 184 Polsko Narodowej Spójni ( The Polish National Union of America) – 1929

 14. Oddział II Czerwonego Krzyża – 1941

 15. Red Cross Drill Team – 1929

 16. Orkiestra im. Kazimierza Pułaskiego – 1929

 17. Organizacja Rodzice i Nauczyciele – 1946

 18. Organizacja Młodzieżowa par. Wszystkich Świętych – ok 1990

 19. Polskie Plutony Samarytanina – 1939

 20. Rada Młodzieży Chicago – 1963

 21. Towarzystwo Dzieci Maryi – około 1926

 22. Towarzystwo Dziewcząt Panny Maryi – 1914

 23. Towarzystwo im. ks. bpa Antoniego Kozłowskiego oddział 37 PNS – Po 1910

 24. Towarzystwo Kółko Szycia (szat liturgicznych) – 1938

 25. Towarzystwo Mężczyzn Bożej Miłości – 1928

 26. Towarzystwo Młodzieży Męskiej im. św. Stanisława Kostki ok. 1895

 27. Towarzystwo Młodzieży Męskiej „Zmartwychwstanie” – 1979

 28. Centralny Młodzieżowy Komitet – około 1938

 29. Towarzystwo Niewiast Bożej Miłości – 1927

 30. Towarzystwo Obrońców (dla chłopców) – około 1931

 31. Towarzystwo Pożyczkowe – 1898

 32. Towarzystwo Przyjaciół Żołnierzy– 1942

 33. Towarzystwo Przyjaciół Polskiej Szkoły – ok 1896

 34. Towarzystwo Różańcowe Kobiet – 1895

 35. Zjednoczone Towarzystwa Niewiast okręg Chicago -1936