Budynki parafii:

Plebania: (2012 West Dickens Avenue ) Nie wiadomo kiedy została zbudowana, pierwotnie zlokalizowana była przy Carolina Street, gdy nastał abp. L. Grochowski ( po 1926 r.) plebanie przeniesiono na obecne miejsce przy kościele i przebudowano dostosując wnętrza do zamieszkania księdza z rodziną (wcześniej była przeznaczona dla księży celibatariuszy).

Szkoła: Budynek zwany „The Forum”. Zbudowany w 1895 r. jako szkoła i tymczasowy kościół. Koszt ok 18 tys. dolarów. Kamień węgielny wmurowano 11 sierpnia 1895 r., budynek został poświęcony 10 listopada tegoż roku. Na parterze mieściło się 6 sal lekcyjnych i dwie sale zebrań dla towarzystw (z rozsuwanymi ścianami). Na piętrze kościół mogący pomieścić tysiąc osób, wyposażony w główny ołtarz i dwa boczne ołtarze, chór zajmował całą szerokość tylnej ściany. Przy okazji budowy wystawiono też dzwonnicę o wysokości 20 stóp. W 1897 r. ten skromy kościół stał się pierwszą katedrą Starokatolickiego Kościoła w Stanach Zjednoczonych i siedziba pierwszego polskiego biskupa (Kościoła niezależnego). Szkoła funkcjonowała do 1920 r. potem wykorzystywano pomieszczenia na naukę religii. W 1993 r. budynek został sprzedany dla protestanckiego Kościoła Covenant Presbyterian Church.

Szpital św. Antoniego: (2035 West Charleston Street) W 1898 r. bp. A. Kozłowski z grupą wspólników wybudował duży szpital czteropiętrowy, 168 stóp długość przewidziany na 500 pacjentów oraz wydzielonym miejscem dla starszych ludzi I dla sierot. Inwestycja okazała sie nietrafiona, wspólnicy wycofali się, a biskup nie miał z czego oddać pieniędzy które pożyczył od przyjaciół i parafian. Budowla zbankrutowała, wielu parafianom przepadły pieniądze. Budynek został sprzedany i przeznaczony na apartamentowe mieszkania, nazywany był „Manchester Boulding”. Do tej pory w budynku są apartamentowe mieszkania.

Kościół i cmentarz: (9201 West Higgins Road) We wrześniu 1895 r. wspólnota niezależnego Kościoła zakupiła 30 działek pod cmentarz przy Higgins Road, wkrótce zbudowano tam kaplicę, a w 1923 r. dwupiętrową rezydencję za blisko 30 tys. dolarów. W latach 60. dla potrzeba parafian, którzy wyprowadzili się na przedmieścia zbudowano tam kościół z zapleczem biurowym i salami spotkań. Budowę zaczęto w maju 1965 r., poświecenie kamienia węgielnego miało miejsce 8 sierpnia 1965., a poświęcenie kościoła 22 maja 1966 r. Po sprzedaniu Katedry Wszystkich Świętych przy Dicken Street w 1993 r., siedzibę parafii i biskupa Diecezji Zachodniej przeniesiono do tegoż miejsca.