Malowidła: 

W kościele znajduje się interesująca ikonograficznie, prezentująca dobry poziom artystyczny, dekoracja malarska. Na ścianie tarczowej umieszczona została scena Adoracji Maryi i Dzieciątka Jezus przez patrona świątyni – św. Wojciecha, któremu towarzyszy anioł. Poniżej znajdują się dwie sceny z historii Polski czasów średniowiecznych – po lewej zaślubiny pary królewskiej, po prawej dziękczynienie za zwycięstwo. W konsze apsydy prezbiterium miejsce znalazła Adoracja Baranka Apokaliptycznego.

Ściany ramion transeptu przyozdobiono monumentalnymi kompozycjami przedstawiającymi świętych: Franciszka i Antoniego Padewskiego, Matkę Boską Różańcową oraz sceny nowotestamentalne.

Witraże:

Witraże wykonała uznana monachijska firma F. X. Zettler. W nawach bocznych na szybach znajdują się postaci świętych Jezusa i Maryi na architektoniczno-pejzażowym tle, odwzorowanym z dużą biegłością warsztatową i dbałością o iluzjonistyczne przedstawienie. U dołu umieszczono inskrypcję z imieniem świętego lub sentencją. W oknach transeptu znajdują się bardziej rozbudowane przedstawienia figuralne. Tu znalazły miejsce  sceny cudów św. Wojciecha – patrona świątyni. Rozeta nad chórem muzycznym tradycyjnie oddana została św. Cecylii i muzykującym aniołom. Uwagę zwraca również półkoliste przeszklenie w apsydzie prezbiterium, pokryte efektowną i dekoracyjną kompozycją ornamentalną.