Wyposażenie kościoła

Kościół wzniesiono na planie prostokąta, w układzie bazylikowym.

Prezbiterium założono na planie półkola, gdzie umieszczono marmurowe kolumny korynckie połączone ze sobą łukiem pełnym.

Menu

Ołtarze: 

We wnętrzu świątyni znajdują się trzy ołtarze marmurowe, wykonane w 1914 r. w warsztacie włoskim. Ołtarz główny jest większy, przyjął formę niemal wolnostojącego tempietta dodatkowo zdobionego wielokolorowym kamieniem, częściowo jest też pozłacany, z figurą św. Wojciecha. Jego neobarokowy styl nawiązuje do siedemnastowiecznych rozwiązań rzymskich.

Ołtarze boczne dedykowano Matce Boskiej Niepokalanie Poczętej i św. Józefowi. Nadano im kształt arkady wpisanej w ramę aediculi odwołując się do form renesansowych. W polu ołtarza znajdują się malowidła, odpowiednio: Immaculata według Murilla i św. Józef nauczający Chrystusa.

Ambona i Chrzcielnica: 

Ambona wykonana została z marmuru w 1914 r. i tak jak pozostałe elementy zamówione we Włoszech odznacza się wysoką klasą artystyczną. Jej czworoboczny kosz oparto na czterech wiązkach korynckich kolumienek, ponad którymi znajdują się figury Ewangelistów i świętych. Pomiędzy nimi umieszczono z kolei mniejsze postaci proroków Starego i Nowego Testamentu (Eliasz, Mojżesz i Daniel, Jan Chrzciciel), królów: Dawida i Salomona oraz św. Piotra i św. Pawła.  

Chrzcielnica, wykonana z marmuru włoskiego w 1914 r. należy do jednorodnego, wysokiej klasy wyposażenia świątyni. Jej ośmioboczna czasza zdobiona ornamentem groteskowym wspiera się na centralnie ustawionej przysadzistej kolumnie w typie toskańskim, ujętej przez osiem kolumn korynckich. Chrzcielnicę ustawiono w przestrzeni ujętej przez marmurowe balaski tworząc w ten sposób wydzielone wnętrze w świątyni.

Warto także przywołać kropielnice wykonane z marmuru w 1914 r., które wpisano w ściany kruchty aranżując ozdobne nisze zaakcentowane półkolistym, przerwanym szczycikiem.

Meble:

Drewniane konfesjonały (4) powstały po 1914 r. Swoją historyzującą formą nawiązują do pozostałego wystroju wnętrza kształtowanego na renesansowy.

Ponadto w zakrystii należy odnotować szafę z ok. poł. XX w. oraz kamienny lawaterz z 1914 r., przebudowany z dodaniem ramy z inskrypcją ok. 1950 r. 

Rzeźby i obrazy: 

W kościele pw. św. Wojciecha znajdują się rzeźby odlewane z masy gipsowej i polichromowane, typowy wyrób masowy. Na tym tle wyróżnia się kopia arcydzieła Michała Anioła Pieta, znajdującego się w bazylice św. Piotra. Kopię wykonano z marmur karraryjskiego w 1914 r. we Włoszech. Umieszczono ją w niszy ujętej pilastrami korynckimi o trzonach z ornamentem kandelabrowym, podtrzymującymi łuk z dekoracją groteskową. W ten sposób podkreślono renesansowy charakter oryginału.

Tablice pamiątkowe i pomniki:

Wśród pamiątek zgromadzonych na plebani wyróżniają się dwie tablice – dokumenty erekcyjne świątyni wystawione w  1882 r. Znajduje się na nich napis: R. P. / MDCCCLXXXII / Dnia II Lipca / Za Papieża LEONA XIII / Arcybiskupa Patrycego Augu= / styna Feehan – Proboszcza / Adolfa Snigurskiego – / Prezydenta Rzeczpospolitej /  Północno-Amerykańskiej / Chester’a A. Arthur – Guberna / tora Shelby M. Cullom – / Majora Carter H. Harrison. / W Imię Trójcy Przenajświę / trzej, ku Czci Św. Wojciecha / Biskupa M._ W obec Ducho- / wieństwa i znacznego Zgromadzenia Ludu święcono Kamień Wę= / gielny pod kościół mają= / cey się budować. / Ceremonii dopełnił / J. W. Arcybiskup / P. A. Feehan. / [podpisy] //., A. D. / MDCCCLXXXII. / DiE IIdo Jullii / Sub LEONE XIIImo Pontific / Maximo – Patricio Augustin / Feehan Archiepiscopo / Chicagoensi – Adolpho / Snigurski Pastore – / Chester A. Arthur Prae= / sidente Reipublicae in / America Septentrionali – / Shelby M. Cullom Guberna / tore – Carter H. Harrison / Praefecto – In Nomine / Ssae Trinitatis – Ad Lau= / dem & Gloriam Sti Adal / berti Episcopi Martyris – / Praesente Clero & Magno  / Concursu Populi – Benedictio / est Lapis Angnlaris ed= / ficandae ecclesiae Sti Adal= / berti. / Ceremoniam peregit / Illustrissimus Archiepis / copus  P. A. Feehan. / [podpisy] //., Poniżej tekstu erekcyjnego podpisy uczestników uroczystości, ostatni należy do proboszcza kościoła pw. św. Wojciecha.

Drewniane konfesjonały (4), przyścienne w formie szafy, powstały w poł. XX w. Z wcześniejszego okresu, zapewne z pocz. XX w. pochodzi trójczęściowa szafa w zakrystii. Najnowszym elementem we wnętrzu świątyni jest zegar firmy HOWARD MILLER, który został zakupiony w 2008 r. przez właścicieli salonu jubilerskiego Adam’s Jewelry Katarzynę i Adam Karbowników.