Szaty liturgiczne

W zakrystii znajduje się kolekcja paramentów z ok. XX w., które powstały ze sztucznych materiałów, w tym z poliestru według przepisów liturgicznych i mody ukształtowanej po soborze trydenckim, które w związku z przepisami ukształtowanymi po soborze watykańskim II przestały być używane. W tym kontekście należy wymienić m.in. czarną stułę z bursami i manipularzami, fioletowy manipularz i bursę, manipularze biały, czarne i fioletowe. Na tym tle wyróżnia się fioletowy ornat w garniturze z zachowaną stułą, dalmatykami, manipularzami i bursą. Komplet ten opatrzono sygnaturą: Benziger Brothers / INC / CHICAGO NEW YORK BOSTON / CINCINNATI SAN FRANCISCO //. Sygnatura (John P. Daleiden Co. / CHICAGO, ILL. / 1530-32 Sedgwick Street //.) znajduje się także na ornacie różowym (w garniturze z welum). Ten właśnie ornat jest najstarszą tkaniną w zbiorach zakrystii i można go datować na pocz. XX w.

Zapewne ok. 2000 r. wykonano biały ornat (w garniturze ze stułą i welum), na którym znajduje się widlasty czerwony krzyż z wyhaftowanym wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej i biało-czerwonymi sztandarami z orłem w koronie. Kompozycja ujęta ramą z półkolistymi występami.

Chorągwie

Na plebani znajdują się trzy chorągwie:  Bractwa Niewiast Różańca Świętego, Bractwa Dziewic Różańca Świętego i Towarzystwa Dzieci Maryi. Pierwsza z nich powstała zapewne na pocz. XX w. Ozdobiono ją wizerunkiem siedzącej na globie ziemskim i obłokach Maryi z Dzieciątkiem Jezus i przekazującej różaniec św. Dominikowi. Wokół sceny znajdują się zamknięte w czteroliściach przedstawienia: Nauczanie Maryi, Oddanie do świątyni, Zwiastowanie, Boże Narodzenie, Ogrójec, Pojmanie, Cierniem Koronowanie, Chrystus spotyka Matkę w drodze na Golgotę, Ukrzyżowanie, Zaślubiny z Józefem, Zmartwychwstanie, Chrystus ukazuje się apostołom, Zesłanie Ducha Świętego, Wniebowzięcie, Koronowanie. Na rewersie chorągwi wyobrażono św. Barbarę.
Kolejna chorągiew – Bractwa Dziewic Różańca Świętego powstała w 1939 r. Ozdabia ją wizerunek Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej na tle dalekiego pejzażu. Ten sam temat przedstawiono na chorągwi Towarzystwa Dzieci Maryi z poł. XX w.