Budynki parafii:

Plebania (1650 West 17 Street) nowa dwupiętrowa plebania zbudowana była równocześnie z nowym kościołem, 1914. Architekt również ten sam – Henry J. Schlacks.
Dom sióstr (1628 West 17 Street) zbudowany w 1928 r. trzypiętrowy, przewidziany dla 50 sióstr. Koszt 150 tys. dolarów, architekt Kazimierz Krajewski. Po opuszczeniu parafii przez Siostry Nazaretanki w 1978 r. budynek był wynajmowany osobom prywatnym.
Szkoła (1641 West 16 Street) Budynek zbudowany w 1908 r., posiada 16 sal lekcyjnych. Koszt budowy 35 tys. dolarów. Po zamknięciu szkoły w 1978 r. budynek był wynajmowany dla Cooper School a potem dla UNO Charter Schools.