Wyposażenie kościoła

Prezbiterium kościoła przyjęło plan zbliżony do łuku ostrego. Jego wnętrze dekorują ciekawe malowidła Tadeusza Żukotyńskiego odwołujące się do idei Polski jako przedmurza chrześcijaństwa. Ołtarz ujmują natomiast stalle kapłańskie.

Menu

Ołtarze: 

W kościele zachowały się w sumie trzy ołtarze z pierwszego momentu funkcjonowania budynku, które można datować na r. 1881. Wykonano je z polichromowanego drewna, częściowo z marmuru, dodając figury z masy gipsowej. Ich styl, dość swobodny należy określić jako historyzujący. Boczne ołtarze dedykowano Matce Boskiej Częstochowskiej i św. Józefowi. Ten ostatni zamieniono na ołtarz Jezu Ufam Tobie.

Również w dolnym kościele zachowały się trzy ołtarze. Powstały one pod koniec XIX w. W ołtarzu głównym znajdują się figury św. Piotra i św. Pawła oraz św. Elżbiety i św. Antoniego. W ołtarzu św. Anny stół ołtarzowy umieszczono we wnęce. Od frontu został przeszklony. W tak powstałej niszy znajdują się relikwiarze skrzynkowe, środkowy św. Placyda Męczennika.

Meble:

W kościele zachowały się dwa konfesjonały z pocz. XX w. Opatrzono je inskrypcjami na tabliczkach, które zostały jednak zamalowane. W zakrystii znajduje się szafa z tego samego okresu. Elementem absolutnie niezwykłym są kinkiety z ok. 1910 r. wykonane w słynnej pracowni Louisa C. Tiffaniego w Nowym Jorku.

Rzeźby i obrazy: 

Rzeźby znajdujące się w kościele o typowej ikonografii wpisują się w szeroką działalność firmy Da Prato. Wykonane zostały z polichromowanej masy gipsowej ok. poł. XX w. Na tym tle wyróżnia się popiersie kardynała Stefana Wyszyńskiego wykonane przez Klemensa Kwapiszewskiego z metalu.

Tablice pamiątkowe i pomniki:

Do ciekawszych pamiątkowych obiektów należy krzyż misyjny z 1897 r., który obecnie znajduje się w dolnym kościele. Upamiętnia on misje z 1897, 1989 i 1910 r. Do innych obiektów należy dyplom erygowania stacji Drogi Krzyżowej z 1930 r., podpisany m.in. przez ks. Jana Drzewieckiego, br. Ferdynanda Pawlowskiego, ks. Alojzego Staśkiewicza. Kolejny dyplom związany jest z Konstytucją Apostolstwa Modlitwy z 1913 r. Oba dyplomy znajdują się w zakrystii.