Szaty liturgiczne

W zakrystii zachowały się cenne paramenty, w tym komplet ornatu, dwóch dalmatyk, stuły i welum na kielich. Wykonano je z jedwabnej tkaniny w warsztacie, który pozostawił sygnaturę w formie naszywki: Frederick Pustet Co2inc. / NEW YORK CINNCINATI / MADE IN FRANCE //. Komplet powstał zapewne ok. 1910 r.ów haftowana w motywy akantowe.

Drugi z kompletów powstał zapewne w tym samym czasie. Składa się on z dwóch dalmatyk, manipularza, stuły, bursy i welum do kielicha). Szaty wykonano z tkaniny jedwabnej, bogato haftowanej.

Chorągwie

W zakrystii zachowały się dwie chorągwie: bractwa Niewiast Różańca Świętego i Towarzystwa Niewiast Apostolstwa Modlitwy. Obie wykonano zapewne w poł. XX w. Pierwsza z nich zawiera  inskrypcje: KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚW. MÓDL SIĘ ZA NAMI //. (awers), BRAC. NIEWIAST RÓŻAŃCA ŚW. / ŚW. ANDRZEJU BOBOLO / MÓDL SIĘ ZA NAMI / W PAR. ŚW. STANISŁAWA K. //. (rewers). Dekorują ją wizerunki Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej i św. Andrzeja Boboli unoszonego przez anioła. Druga chorągiew zawiera inskrypcje: SŁODKIE / SERCE JEZUSA / ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI //. (awers), TOW. NIEWIAST APOSTOLSTWA / MODLITWY / PRZENAJŚW. / SERCA JEZUS / W PARAFJI / ŚW. STANISŁAWA KOSTKI / CHICAGO / ILL. //. (rewers). Dekoruje ją owalny wizerunek Chrystusa w półpostaci, wskazującego na swe gorejące serce.