Plan:

Opis:

Kościół murowany, ceglany, nieotynkowany, z fasadą dwuwieżową. Portyk, gzymsy i detale wykonane z piaskowca. Założony na planie wydłużonego prostokąta, bazylikowy, o prezbiterium zakończonym wykrojem łuku ostrego, z obejściem i dodatkowymi pomieszczeniami po bokach. Poprzedzony późniejszą kruchtą w formie przybudówki wyodrębnionej z bryły budynku, usytuowanej przed wejściem głównym. Zewnętrzny narys budowli tworzy prostokąt o proporcjach zbliżonych 3:1. Korpus kościoła wyższy od przylegających doń pomieszczeń, usytuowany na kamiennym cokole. Nawa główna i boczne nakryte dachem dwuspadowym, prezbiterium przykryte dachem pięciopołaciowym.

 

Fasada dwuwieżowa, dwukondygnacyjna, pięcioosiowa w dolnej, trójosiowa w górnej kondygnacji, zamknięta schodkowym szczytem. W dolnej kondygnacji fasady trójosiowe wejście o analogicznych formach poprzedzone dobudowaną kruchtą, trójosiową z dodatkowymi wąskimi wejściami po bokach. Portale zamknięte półkoliście, rozdzielone pilastrami z stylizowaną dekoracją rollwerkową, powyżej uproszczone belkowanie zwieńczone attyką balustradową, z silnie przestylizowanym fryzem roślinnym, na przedłużeniu pilastrów z postumentami na których umieszczono wazy. Na osi płycina na figurę, powyżej krzyż na własnym postumencie. Na osiach bocznych okna zamknięte półkoliście i ceglana dekoracja geometryczna. Druga kondygnacja z rozciągniętą na całą szerokość płyciną arkadową o wykroju łuku pełnego. Na jej osi rozeta, po bokach dekoracja geometryczna. Szczyt zwęża się uskokowo, z dekoracją piaskowcową w stylu niderlandzkim. Nad każdym uskokiem znajdują się dekoracyjne postumenty połączone ułożonymi przeciwstawnie półwolutami. Na osi w zwieńczeniu nisza z figurą św. Stanisława w płycina zamkniętej półkoliście, dekorowaną muszlą. W zwieńczeniu krzyż. Po bokach spiętrzone pilastry zwieńczone postumentami. Wieże o analogicznej kompozycji. W pierwszej i drugiej i czwartej kondygnacji z oknami zamkniętymi półkolićie, przy czym okno w drugiej jest zdecydowanie węższe. W trzeciej z okno okrągłe. W zwieńczeniu kamienna dekoracja. Wieża po stronie prawej ma niezachowane zwieńczenie, wieża po stronie lewej w zwieńczeniu z trójkondygnacyjną latarnią zwieńczona krzyżem. Przyziemie kościoła wydzielone gzymsem obiegającym również elewacje boczne.

 

Elewacje boczne dziewięcioprzęsłowe ze szkarpami z uskokiem w ¾ wysokości. W każdym przęśle umieszczone półkoliście zamknięte okna, powyżej pasy z dekoracją geometryczną. W ostatniej poniżej okna znajduje się wejście, do którego prowadzą metalowe schody. W partii przyziemia w każdym przęśle podwójne smukłe okna zamknięte półkoliście. W pierwszym przęśle wejście. Prezbiterium zamknięte pięciobocznie, na osi połączone przejściem z budynkiem parafialnym. Na każdej ścianie okrągłe okno powyżej fryz ceglany. Nad prezbiterium krzyż prosty na cokole. Po bokach do prezbiterium dostawione niższe prostokątne pomieszczenia z niewielkimi podwójnymi otworami okiennymi zamkniętymi półkoliśce po bokach i blendami okiennymi od tyłu.