Kościół św. Salomei

Nazwa własna: Kościół św. Salomei

Miejscowość: Chicago

Stan: Illinois

Dystrykt: Cook County

Adres:

Salem Baptist Church

11816 South Indiana Avenue

Chicago, IL 60628

_5659874

Kontakt

Administration office

10909 South Cottage Grove

Chicago, IL 60628

773-371-2300

www.sbcoc.org

Diecezja: Chicago

Rodzaj świątyni: kościół pomocniczy wspólnoty Salem Baptist Church. Do 1990 kościół parafialny

Obrządek: rzymsko katolicki, od 1990 chrześcijanie baptyści

Wezwanie: św. Salomei do 1990 

Autor projektu architektonicznego: Brownmeyer

Budowniczy: Van Etten Brothers of Roseland

Data erygowania: 1898

Fundator: parafianie

 

_5659836

Fotografie i opisy

_5659792
Architektura
_5659832
Wystrój wnętrza
DSC_4675 (Kopiowanie)
Wyposażenia
_5659808
Budynki parafii

Historia parafii: 

Parafia pw. św. Salomei powstała w miasteczku Kensington, oddalonego ok 12 mil na południowy wschód od centrum Chicago, w sąsiedztwie zakładów Georga Pullmana produkujących luksusowe wagony sypialne. Kilka pierwszych polskich rodzin osiadło tam w 1881 r. czyli rok po założeniu zakładów i zbudowaniu miasteczka robotniczego. Otoczenie sprzyjało aktywnej działalności socjalistów, jak np. Antoni Zaczyński, którzy działali w organizacjach takich jak: „Robotnik”, „Postęp Narodowy”. Zakładali też tworzyli towarzystwa związane z życiem kulturalnym poza parafią. Do nich należały, min.: Towarzystwo śpiewu im Gen. Dembińskiego (1899 r.), Towarzystwo Polek im. Emilii Plater. Początkowo polscy osadnicy przyłączali się do irlandzkiej parafii pw. Różańca Świętego, znajdującego się przy ul 113 i South Park Avenue (obecnie King Dr.). W 1889 r. gdy osiadło tam już ponad 50 rodzin, założyli Towarzystwo św. Stanisława Kostki, po czym rozpoczęli starania o utworzenie własnej parafii. Wspólnota wiernych zaczęła się organizować w 1894 r., a pierwszymi jej duszpasterzami, którzy przyjeżdżali z posługa duszpasterską i nauczaniem katechizmu byli ks. Kazimierz Truszyński i ks. Eligiusz Raczyński duchowni ze Zgromadzenia, Krzyża Św., z kościoła Świętej Trójcy oraz ks. Franciszek Wojtalewicz kapłan diecezjalny. Oficjalnie parafię założył w 1898 r. ks. Franciszek Król, który ponad dwa lata dojeżdżał tu z pobliskiego Hegewish, gdzie był proboszczem w polsko-irlandzkiej parafii św. Columba. Początkowo parafia liczyła ok. 80 rodzin. Msze św. niedzielne odprawiano w wynajętym lokalu przy Kingston i Praire Ave. W dni pracujące pomieszczenie służyło za salę szkolną. W 1900 r. parafia pw. św. Salomei liczyła już ponad 200 rodzin. Wówczas, mianowano tam pierwszego proboszcza, którym został ks. Kazimierz Gronkowski. W tym czasie w West Pullman powstało Towarzystwo Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które w 1902 r. przekształciło się w nową parafię pod tym samym wezwaniem. Należy dodać, że ks. Gronkowski organizował w tym czasie również parafię pw. św. Izydora w Blue Island. Początkowo proboszcz mieszkał na plebanii należącej do niemieckiego kościoła pw. św. Nicholasa, potem wynajmował dom przy 116 Street. Ale jeszcze w 1990 r. zakupiono działki pod zabudowania parafialne przy 11815 South Indiana Avenue i zbudowano plebanię. Koszt tej inwestycji wyniósł 4 tys. dolarów. 18 listopada 1900 r. odbyło się poświęcenie drewnianego kościoła, którego budowę rozpoczynał ks. Król, a dokończył ks. Gronkowski, za sumę wynosząco 2 tys. dolarów. W 1902 r. zbudowano szkołę, na ten cel przeznaczono 13 tys. dolarów. Był to dwupiętrowy, drewniany, wielofunkcyjny budynek. Na parterze mieściły się sale szkolne, a na piętrze audytorium. Prawdopodobnie mieściły się tu również kwatery dla sióstr zakonnych św. Józefa, które rozpoczęły pracę w szkole w 1903 r. Przed ich przybyciem nauczaniem zajmowały się osoby świeckie. W związku z tym, że osadników polskich ciągle przybywało, po kilku latach w budynku kościoła okazał się niewystarczający do aktualnych potrzeb wiernych. Dlatego też, w 1913 r. zbudowano nowy kościół, który stoi do dziś. Rozbudowano również budynek szkoły. W roku poświęcenia nowego kościoła parafia liczyła 500 rodzin i ok 500 osób samotnych. Parafia pw. św. Salomei najbardziej liczna była w czasach po zakończeniu II wojny światowej. Należało wówczas do niej 1200 rodzin. Również przybywało dzieci zapisywanych do szkoły. W 1904 r. liczyła 120 uczniów, w 1920 r. – 500; w latach 40. XX w. zapisanych było ok. 400 dzieci. Nową szkołę, która działa obecnie, zbudowano w 1949 r. w miejscu, byłej plebanii, którą wcześniej przeniesiono do zachodniej części kompleksu parafialnego. Do lat 60. XX w. wspólnota wiernych była bardzo prężna W 1960 r. wzniesiono nowy dom dla sióstr zakonnych, a pięć lat później plebanię. Pod koniec lat 60. XX w. zaczął się proces zamykania okolicznych fabryk. Tym samym mieszkańcy tracili miejsca pracy. Sytuacja ta wpłynęła na zmiany demograficzne w tym miejscu. W okolicznych miasteczkach: Kingston, Pullman, Roseland, opuszczanych przez białych mieszkańców, zasiedlali Afroamerykanie. W 1973 r. władze archidiecezji podjęły decyzję o połączeniu czterech parafii znajdujących się w pobliżu kościoła pw. św. Salomei, w jedną terytorialną pw. Wszystkich Świętych. W jej skład weszły: kościół litewski pw. Wszystkich Świętych, słowacki pw. Różańca św., francuski pw. św. Ludwika i niemiecki pw. św. Nicholasa. W 1980 r. do parafii pw. św. Salomei należało 350 polskich rodzin. Większość z nich jednak nie mieszkała w pobliżu, tylko przyjeżdżała z południowo zachodnich przedmieść na niedzielną Mszę św. W tym czasie szkoła liczyła 196 uczniów, w tym 170 dzieci afroamerykańskich. W 1984 r. szkoła parafialna św. Salomei została zamknięta, w związku z czym parafię opuściły siostry zakonne św. Józefa. W tym samym roku utworzono w budynku dotychczasowej szkoły szkołę archidiecezjalną im. Św. Marka i dołączono do niej uczniów z zamkniętej szkoły ze słowackiej parafii różańca św. Szkoła św. Marka zakończyła działalność w1990 r., kiedy to definitywnie zamknięto parafię pw. św. Salomei. Należy dodać, że w latach 1983 -1990 administratorem kościoła św. Salomei był ks. William Stenzel proboszcz z irlandzkiego kościoła pw. Różańca św. Po zamknięciu parafii św. Salomei, wszystkie zabudowania parafialne zostały sprzedane Salem Baptist Church. Podobny los spotkał pobliskie parafie, które również zakończyły swą działalność. Obecnie stanowią miejsca kultu dla wspólnot chrześcijańskich. Jedyna katolicka parafia, która pozostała na tym terenie pw. św. Antoniego Padewskiego, funkcjonuje w kościele zbudowanym przez Włochów w 1903 r. Nowi właściciele kościoła św. Salomei wykorzystują świątynię tylko na ceremonie ślubne, gdyż w pobliżu (752 East 114 Street) posiadają nowoczesne budynek House of Hope Worship Center, mieszczący 10 tysięcy ludzi. Budynek szkolny nadal wykorzystywany jest do działalności oświatowej.

 

Historia budowy:

Obecny kościół, wzniesiono przy 118 Street i Indiana Avenue. Budowa pierwszego budynku kościoła pw. św. Salomei rozpoczęła się w 1912 r., natomiast poświęcenie kamienia węgielnego odbyło się 30 maja 1913 r. Budowla zaprojektowana była w stylu gotyckim, mieści 800 miejsc siedzących. Koszt inwestycji wyniósł około 90 tys. dolarów.

Dalsze losy budowli:

Pierwsze poważniejsze remonty przeprowadzono w końcu lat 30. Zakupiono wówczas nowe organy, kościół wewnątrz na nowo pomalowano, założono nowy system nagłośnienia i zelektryfikowano dzwony. Na 75 lecie parafii w 1973 r. wykonano szereg prac renowacyjnych. Zreperowano wieże, wyfugowano mury, a wewnątrz położono wykładzinę dywanową. W 1990 r. budynek kościoła został sprzedany Salem Baptist Church. Wówczas zlikwidowano cały wystrój kościoła. Obecnie budowla jest w złym stanie technicznym, widać uszkodzone okna, a na wieżach zaczynają rosnąć dzikie drzewka. Wnętrze kościoła pomalowane jest na biało-fioletowo. Obecnie odbywają się tam tylko ceremonie ślubne.