Malowidła: 

Oryginalny wystrój malarski kościoła nie zachował się. Obecne freski pochodzą z drugiej połowy XX w. Sklepienie ponad skrzyżowaniem nawy i transeptu dekorują figury Ewangelistów rozdzielone pasami ornamentu, a konchę prezbiterium gołębica Ducha św. unosząca się na tle gwiaździstego nieba.  Na uwagę zasługują cztery półokrągłe kompozycje figuralne przedstawiające scenę Ostatniej Wieczerzy, Zmartwychwstania, Zesłania Ducha Św. oraz Adorację Najświętszej Marii Panny Królowej Polski przez świętych patronów Polski.

Witraże:

Witraże  w nawie przedstawiają figury świętych i sceny z życia Jezusa. Ich fundatorami byli członkowie bractw parafialnych, siostry i duchowni, a także osoby prywatne – o czym informują zachowane inskrypcje. Na szczególną uwagę zasługuje witraż z przedstawieniem Najświętszego Serca Maryi i Jezusa, którego fundatorem był pierwszy proboszcz parafii, ksiądz Jan Zwierzchowski. Bardziej rozbudowane kompozycje znajdują się w ramionach transeptu, gdzie m.in. znajduje się przedstawienie związane z wezwaniem świątyni – Rzeź Niewiniątek. Witraże zostały zrealizowane w 1912 r. przez nieznany warsztat.