Chorągwie

W zakrystii zachowały się trzy chorągwie: Bractwa Dziewic Różańca Świętego (poł. XX w.), Stowarzyszenia Niewiast Różańca Świętego (po poł. XX w.), Polskiej Szkoły Przy Parafii Śś. Młodzianków (pocz. XXI w.). Pierwsza z nich zawiera wizerunek Immaculaty. Z kolei chorągiew Stowarzyszenia Niewiast Różańca Świętego ukazuje w medalionie ikonę Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Ostatnia z chorągwi wyobraża pięcioro dzieci stojących i klęczących w półkolu na obłokach i adorujących Baranka Apokaliptycznego w promieniach.

Feretrony

Na stanie zakrystii znajdują się dwa feretrony Matki Boskiej Częstochowskiej, z których jeden dwustronny zawiera na rewersie wizerunek św. Maksymiliana Kolbe. Oba powstały zapewne pod koniec XX w.