Budynki parafii:

Plebania: (743 North Armour Street) Obecny budynek plebanii zbudowano w 1910 r. koszt 22 tys. Działki pod budowę plebanii zakupiono razem z działkami pod budowę kościoła.  W 1941 r.  od strony wschodniej dobudowano dodatkowe pomieszczenia, koszt ponad 18 tys. dolarów.

Pierwszy budynek plebanii (739 North Armour Street) Budynek zakupiony został od protestantów w 1905 r. Po wybudowaniu nowej plebanii w 1910 r. dotychczasową plebanię rozbudowano i przeznaczono na dom dla sióstr nauczycielek – felicjanek. W 1923 r. siostry przeniosły się do nowego domu. W latach 1999 – 2007 siostry wróciły do pierwotnej siedziby, gdyż poprzednie lokum stało się siedzibą seminarzystów polskich.

Dom sióstr: (1447 West Superior Street). Budowę domu dla sióstr rozpoczęto w 1923 r., ukończono w następnym roku. Architekt L. Shuetz, koszt budowy 76 tys. dolarów. Konwent przewidziany był dla 34 sióstr, siostry mieszkały w nim do 1998 r., kiedy to zamknięto szkołę parafialną. W latach 1999 do 2009 budynek służył jako siedziba Seminarium bpa. Alfreda Abramowicza. Do 2007 r. w kaplicy była odprawiana msza św. w dni powszednie.

Szkoła (1454 West Superior Street) Starsza część budynku, to szkoła zakupiona od protestantów w 1905 r. (budynek zbudowano w 1890 r.) szkoła posiadała 6 sal lekcyjnych. W 1907 dobudowano kolejne 6 sal. W 1914 r.  zaczęto budować nową szkołę w miejscu pierwszego budynku kościoła, który został rozebrany. Nowa szkołę poświęcił abp. Quigley 14 lutego 1915 r. Nowe skrzydło szkoły posiada 12 sal lekcyjnych, audytorium i sale zebrań dla towarzystw parafialnych. Budynek trzypiętrowy, budowa bez wyposażenia koszt 75 tys. dolarów. W 1961 r. przebudowano starą szkołę i połączono z budynkiem nowej szkoły ten sposób oba budynki tworzą całość. Koszt remontów 256 tys. dolarów. Szkoła parafialna była czynna do 2002. Obecnie budynek szkoły używa czarterowa szkoła Golder College Preparation.