Malowidła: 

Na sklepieniu prezbiterium znajduje się gołębica Ducha Św. i niebo gwiaździste. Bardziej rozbudowana dekoracja umieszczona została na sklepieniu skrzyżowania nawy z transeptem – gdzie pary aniołów trzymają banderole z wersetami pieśni liturgicznej “Gloria in excelsis Deo”. W transepcie umieszczono personifikacje Cnót Kardynalnych – cztery anioły z atrybutami: wagą i mieczem (Justitia), kadzielnicą (Temperantia), tarczą i mieczem (Fortutudo), lampą oliwną (Prudentia).  Ściany nawy głównej, powyżej arkad do naw bocznych, pokryte zostały dekoracyjną wicią roślinną, wśród której umieszczono złote medaliony z symbolami biblijnymi i chrystologicznymi.

Witraże:

Witraże wykonane zostały ok. 1909 r. przez amerykańską filię monachijskiej firmy F. Z. Zettler. Na dużych oknach w nawach bocznych przedstawione zostały sceny chrystologiczne, w mniejszych przeszkleniach nawy głównej umieszczono popiersia świętych mężów i niewiast. W prezbiterium znaleźli miejsce święci polscy: Jadwiga Śląska, Stanisław Kostka, Wojciech, Stanisław, Kazimierz i Salomea oraz Maryja Królowa Polski. Interesujące kompozycje odnajdujemy w ramionach transeptu, gdzie w pięcioosiowych neogotyckich oknach przedstawiono Sąd Ostateczny i Zesłanie Ducha Św. Na szczególną uwagę zasługuje rozbudowana i niezwykle dynamiczna scena umieszczona w oknie fasady, gdzie odnajdujemy patrona świątyni – Archanioła Michała, który wraz z zastępami anielskimi strąca w czeluść piekielną Lucyfera i zbuntowane anioły.