Budynki parafii:

Plebania (8237 South Shore Drive) Fundamenty pod obecną plebanie położono w 1892 r., gdy budowano budynek łączący kościół i szkołę, jednak z powodu recesji zaniechano budowy i dokończono kilka lat później. Plebanię zbudowano w stylu średniowiecznego zamku rycerskiego, koszt budowy 60 tys. dolarów.

Dom sióstr (8235 South Shore Drive) Budynek zaprojektowała firma Fox & Fox, poświęcony został 26 maja 1963 r.   Siostry Nazaretanki zamieszkiwały w domu zakonnym do 1990 r.

Szkoła podstawowa (8229 South Shore Drive) Nowy budynek zbudowano w 1926 r. W 1955 dobudowa dodatkowe pomieszczenia. Szkoła jest czynna do tej pory.