Plan:

Opis:

Kościół murowany, nieotynkowany, z czerwonej cegły, detale kamienne. Fasada dwuwieżowa. Założony na planie zbliżonym do prostokąta, jednonawowy, pięcioprzęsłowy. Prezbiterium zakończonym półkoliście, z obejściem i dodatkowymi, asymetrycznymi pomieszczeniami po bokach.

Fasada dwukondygnacyjna, dwuwieżowa, górne kondygnacje wieży ażurowe. Partia środkowa fasady cofnięta. Dolna kondygnacja w części międzywieżowej trójosiowa, z otworami drzwiowymi o wykroju łuku ostrego, poprzedzonymi podestem i szerokimi schodami. Wejścia ujęte portalem z profilowanymi ościeżami oraz wąskimi kolumienkami, zamkniętym trójkątnymi szczytami. Między szczytami pinakle. Powyżej fryz arkadkowy. W drugiej kondygnacji potężne okno ostrołukowe zamknięte niewielką rozetą, z witrażem. Szczyt zamknięty dwuspadowo, z fryzem arkadkowym, w zwieńczeniu krzyż. Wieże wysunięte, dostawione do korpusu, w narożach ze szkarpami. Prawa doprowadzona do drugiej kondygnacji, lewa wyższa z przedostatnią kondygnacją ażurową. W elewacjach wież ostrołukowe okna i prześwity. Ściany boczne z ostołukowymi oknami rozdzielonymi szkarpami. W zamknięciu ścian naw fryz arkadkowy. Transept ze szkarpami, w partii centralnej rozciągnięte na całą wysokość ostrołukowe okno z dekoracją maswerkową. Szczyt zamknięty dwuspadowo, z geometryczną dekoracją

Korpus trójnawowy obszerniejszy od półkoliście zamkniętego prezbiterium, poprzedzony niewydobytą z bryły kościoła kruchtą. Nawa główna z rzędem ostrołukowo zamkniętych okien z witrażami. Między oknami pilastry podtrzymujące gurty rozdzielające sklepienie kolebkowe nawy. W skrajnych osiach okna od połowy wysokości, poniżej nisze i dekoracja arkadkowa. Prezbiterium z dekoracją neogotycką na ścianach, zamknięte wielobocznie, węższe od nawy głównej, wydzielone łukiem tęczowym, wspartym na wiązce służek. W prezbiterium wąskie ostrołukowe okna pomiędzy którymi wiązki służek podtrzymujące żebra sklepienia. półkoliście zamknięte okna, rozdzielone pilastrami przechodzącymi w gurty sklepienia. W ścianie tęczowej, prostopadłościenne zamknięte wnęki ujęte ostrołukowymi arkadami wspartymi na wiązkach służek oraz w narożach węższe wnęki, w których umieszczone przejścia. W ścianie zachodniej chór. Nawa główna otwarta na nawy boczne ostołukowymi arkadami, ponad nimi rząd okien o wykroju ostrołukowym, z dekoracją maswerkową.