Nazwa własna: Kościół św. Michała Archanioła

Miejscowość: Chicago

Stan: Illinois

Dystrykt: Cook County

Adres:

St. Michael the Archangel Church,

8235 South Shore Drive,

Chicago, Illinois 60617

 

Kontakt

tel. 773 734 4921

 

www.saintmichaelchicago.org

Diecezja: Chicago

Rodzaj świątyni: kościół parafialny

Obrządek: rzymsko-katolicki

Wezwanie: św. Michała Archanioła

Autor projektu architektonicznego: William J. Brinkmann

Data erygowania: 1892 r.

Fundator: parafianie

Fotografie i opisy

sw Michal Chicago (1)
Architektura
_5658045
Wystrój wnętrza
_5658059
Wyposażenia
_5657985 (Kopiowanie)
Wyposażenie ruchome
_5658217
Budynki parafii

Historia parafii: 

South Chicago to dzielnica położona na południowym brzegu jeziora Michigan (ok. 10 mil od centrum miasta), gdzie pod koniec XIX w. powstał największy na świecie okręg produkcji stali. W sąsiedztwie hut żelaza i walcowni osiedlało się tysiące polskich emigrantów, którzy założyli cztery parafie w South Chicago.

Parafia św. Michała Archanioła została wyodrębniona ze wspólnoty pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Stało się to w 1888 r., kiedy parafia macierzysta liczyła już 1100 rodzin, w związku z czym trudno było pomieścić wszystkich wiernych w budynku kościoła. Zawiązało się wówczas Towarzystwo Św. Michała Archanioła, którego członkowie dążyli do utworzenia nowej parafii. W 1891 r. za sumę 14 tys. 700 dolarów zakupiono 18 parceli pod budowę nowego kościoła w okolicy zwanej „The Bush”, gdzie osiedlali się Polacy.  Zabudowania ulokowano wzdłuż ulicy 83 między ulicami Bond i Ontario (teraz South Shore i Drove i Brandon Avenue). Latem 1891 r. abp. Feehan wyznaczył ks. Jana Zyłłę proboszcza z parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Bridgeport do opieki duszpasterskiej nad powstałą wspólnotą liczącą wówczas 300 rodzin. W następnym roku, na prośbą wiernych, wikariusz z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia, ks. Adolf Nowicki zastąpił na stanowisku proboszcza ks. Jana Zyłłę. Pierwszą Mszę św. dla nowej wspólnoty ks. Nowicki odprawił jeszcze w macierzystej świątyni 2 lutego 1882 r. Po tym wydarzeniu, w ciągu tygodnia, nowy proboszcz wraz z parafianami zbudował prowizoryczną kaplicę w okolicy nazwanej przez Polaków „Warszawą”. Obszar „Warszawy” pierwotnie był słabo zabudowany, a teren pokrywały mokradła porośnięte zaroślami. Sytuacja ta szybko uległa zmianie, kiedy w okolicy zaczęli masowo osiedlali się robotnicy, toteż w 1889 r. South Chicago włączono do miasta Chicago.  W 1892 r. przystąpiono do budowy dużego murowanego, wielofunkcyjnego, budynku mieszczącego na parterze szkołę, a na piętrze kaplicę. 15 maja tego samego roku ks. W. Barzyński proboszcz par. św. Stanisława Kostki  poświęcił kamień węgielny, zaś 29 września kościół poświęcił abp. P. A. Feehan. Szkoła przygotowana była na przyjęcie nawet 1500 wychowanków, posiadała dużą salę służącą jako plac zabaw dla dzieci i pomieszczenie do „musztry” dla parafialnych towarzystw wojskowych. Do prowadzenia szkoły zaproszono Siostry Nazaretanki, które w parafii poprowadziły również przedszkole tzw. „Ogródek Freblowski”. Jeszcze w tym samym roku (1892) wzniesiono również drewniany budynek plebani z materiału pozyskanego z rozebranej kaplicy. Od tego czasu parafia nieustannie się powiększała, dlatego też w 1907 r. zdecydowano o budowie obecnie istniejącego kościoła, który został ukończony w 1909 r. Znamiennym wydarzeniem rok później było mianowanie proboszcza parafii ks. Pawła Rhode na pierwszego biskupa polskiego w Ameryce. Nowo mianowany dostojnik mieszkał na terenie parafii do czasu przeniesienia go do diecezji Green Bay w 1915 r. W późniejszych latach, w parafii jako wikariusz posługiwał także ks. Alojzy Wycisło, który od 1960 r. pełnił funkcję biskupa. Także pracował tu w latach 80. ks. Thomas Paprocki, mianowany na biskupa w 2003 r. Obecnie jest ordynariuszem diecezji Springfield. W kolejnych latach stale wzrastała liczba wiernych, przybywało także dzieci szkolnych, dlatego też urządzono sale lekcyjne w budynku po kaplicy. W 1915 r. szkoła liczyła już 2200 dzieci. Dwa lata później konieczna okazała się jej rozbudowa. Powstały wówczas dodatkowe pomieszczenia dla uczniów. W 1926 r. zbudowano nowy budynek dla potrzeb szkoły. Parafia pw. św. Machała Archanioła nadal prężnie się rozwijała, mimo że w okolicy South Chicago powstały jeszcze dwie polskie wspólnoty pw.: św. Marii Magdaleny (w 1910 r.) i św. Bronisławy (w 1928 r.). W 1920 r. liczyła już ok 2 tys. rodzin, czyli ok 10 tys. wiernych. W polskich parafiach w South Chicago podtrzymywano wartości narodowe i kształtowano postawy patriotyczne. Podobnie było we wspólnocie pw. św. Michała Archanioła, gdzie rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja celebrowano po raz pierwszy zaraz po wybudowaniu pierwszego kościoła 8 maja 1892 r.  Na uwagę zasługuje jest fakt, że w kościele znajduje się fortepian, na którym prawdopodobnie grał Ignacy Paderewski. W roku 1937 w dawnym budynku szkoły podstawowej utworzono dwuletnią szkołę zawodowa, zamienioną w 1943 r. na 4 letnią szkołę średnią dla dziewcząt. Ostatnią budowlą, powstałą w kompleksie parafialnym był dom sióstr zakonnych wykończony w 1963 r. Byłą siedzibę znajdującą się przy 8235 S. Brandon Avenue rozebrano. Działo się to wówczas, gdy trwała jeszcze aktywna działalność wspólnoty, liczącej wówczas 1900 rodzin. W tym czasie do szkoły podstawowej uczęszczało 700 dzieci, do średniej – 160 uczennic. Podczas uroczystości millenijnych w 1966 r. bp. Władysław Rubin, opiekun emigracji polskiej poświęcił urządzoną w kościele pw. św. Machała Archanioła kaplicę Matki Bożej Częstochowskiej. Od połowy lat 60. XX w., na skutek zmian w strukturze narodowościowej okolicznej ludności, zaczął się powolny odpływ polskich rodzin z terenu parafii w kierunku Indiany. Ich miejsce zajęli Latynosi i Afroamerykanie. W 1968 r.  zamknięto szkołę średnią, a jej siedzibę zlikwidowano. W połowie lat 70. XX w. działalność rozpoczęło hiszpańskojęzyczne duszpasterstwo. W 1980 r. do szkoły uczęszczało 426 uczniów, których 60% stanowiły dzieci meksykańskie. Mimo tych zmian, do końca lat 80. XX w. odprawiano jeszcze Mszę św. w j. polskim. Z początkiem lat 90. XX w. zamknięto w okolicy ostatnie huty, co skutkowało utratą pracy i odpływem ludności z tej okolicy. Mimo tych zmian, szkoła funkcjonuje do tej pory. Miejsce Sióstr nazaretanek zajęły Sisters of the Poor Handmaids of Jesus Christ (1990-1998), a później Siostry Dominikanki (1998-2007). Obecnie szkoła jest prowadzona przez świeckie osoby.  Parafia pw. Św. Michała Archanioła funkcjonuje obecnie w zubożałej dzielnicy. Obecnie liczy ok. 400 rodzin.

Historia budowy:

Obecnie istniejący budynek kościoła pw. Michała Archanioła znajdujący się przy 3160 East 83 Road i South Shore Drive zbudowano dopiero po 15 latach istnienia parafii, kiedy dotychczasowy okazał się za mały. 3 października 1907 r. kamień węgielny poświęcił miejscowy proboszcz ks. Paweł Rhode, który w następnym roku został pierwszym Polakiem – biskupem w Stanach Zjednoczonych. Natomiast kościół poświęcił abp. James E. Quigley 23 maja 1909 r. Koszt budowy z wyposażeniem wyniósł 240 tys. dolarów. Rozmiar budowli był imponujący. Przewidziano w niej 1100 miejsc siedzących, zaś wysokość wieży ma 270 stóp. Witraże wykonał F. X. Zettler w Królewskim Bawarskim Instytucie Artystycznym w Monachium. W roku millenijnym 25 maja 1966 r. bp. Alojzy Wycisło poświęcił kaplicę Matki Bożej Częstochowskiej urządzoną wewnątrz kościoła.

Dalsze losy budowli:

Dotychczas nie znaleziono wielu informacji o przeprowadzanych remontach w kościele. Jedynie wiadomo, że kościół był odnawiany z okazji 100 lecia parafii, który to jubileusz przypadał w 1992 r.