Wyposażenie kościoła

Bazylikowe wnętrze założono na planie krzyża łacińskiego.

Prezbiterium założono na planie półkolistym.

Menu

Ołtarze: 

Ołtarz główny w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej powstał w 1901 r. w stylu neorenesansowym. W monumentalnej architekturze umieszczono figury Matki Boskiej i św. Józefa z Dzieciątkiem. Na osi znajduje się tabernakulum w formie trójkondygnacyjnej, kopulastej świątyni. Mensa została wsparta na sześciu kolumienkach korynckich, pomiędzy którymi, pośrodku znajduje się wypukłorzeźbiona scena Ostatniej Wieczerzy wg Leonarda da Vinci.

W tym samym roku powstały zapewne dwa ołtarze boczne: Pana Jezusa i Matki Boskiej. W tym ostatnim, poniżej mensy znajduje się wypukłorzeźbiona scena Zaśnięcia.

Wszystkie ołtarze wykonano z drewna polichromowanego i pozłacanego.

Chrzcielnica: 

Chrzcielnica została wykonana z marmuru (nakrywa późniejsza z blachy) w 1901 r. Jej stopa i trzon są ośmioboczne. Czasza jest puklasta dekorowana wypukłorzeźbiobymi uskrzydlonymi główkami aniołów. Kropielnica (2) w kruchcie świątyni pochodzi z tego samego czasu. Została wykonana z ceramiki i metalu.

Meble:

Z pocz. XX w. zachowały się trzy konfesjonały w typie szafy z półkolistym szczycikiem na osi, gdzie znajduje się medalion z napisem IHS.

Rzeźby i obrazy: 

Z pierwotnego wyposażenia pozostała figura Chrystusa na krzyżu, która została odnawiona w 2007 r., po pożarze kościoła z pozostawieniem nadpalonej dolnej części. W tym samym czasie powstała zapewne grupa figuralna Pieta, wykonana z polichromowanej masy gipsowej.

 

Oddzielnym tematem artystycznym jest Droga krzyżowa z 1901 r. Poszczególne sceny są płaskorzeźbione w polach zamkniętych łukiem pełnym, pojedynczym lub podwójnym. Opatrzono je inskrypcjami w jęz. polskim. 

Tablice pamiątkowe i pomniki: