1. Alumni wyższej Szkoły Arcybiskupa Webera – 1946

 2. Apostolstwo Modlitw Mężczyzn –1938

 3. Apostolstwo Modlitwy Kobiet 1938

 4. Apostolstwo Modlitwy Dziewic – 1908

 5. Apostolstwo Modlitwy Niewiast –1938

 6. Bractwo Dziewic Różańca świętego 1889

 7. Bractwo Mężczyzn różańca świętego – 1890

 8. Bractwo Młodzieńców Różańca świętego – ok 1911

 9. Bractwo Niewiast Różańca świętego 1889

 10. Chór Panien św. Jadwigi – przed 1938

 11. Chór św. Jadwigi – 1889

 12. Chór św. Cecylii 1889

 13. Dwór Augusta Kordeckiego nr 849 ZKL – przed 1938

 14. Dwór błog. Czesława nr 641 ZKL – 1901

 15. Dwór błog. Kunegundy nr 536 ZKL – 1901

 16. Dwór Jana Sobieskiego nr 554 ZKL – 1895

 17. Dwór Piasta nr 1394 ZKL – 1903

 18. Dwór św. Genowefy nr. 598 ZKL – przed 1938

 19. Dwór św. Jana Ewangelisty nr. 728 ZKL – 1907

 20. Klub św. Teresy – Ok 1958

 21. Klub im. ks. Józefa Barzyńskiego 1909

 22. Klub Młodzieńców Polskich – 1919

 23. Klub Pań Królowej Jadwigi – 1921

 24. Klub Matek św. Jadwigi 1937

 25. Klub Młodych Matek św. Jadwigi – 1960

 26. The Senior Mothers Club – 1937

 27. Klub parafialny im. ks. Józefa Barzyńskiego – 1909

 28. Kółko Dramatyczne z Jadwigowa – przed 1938

 29. Liga Katolicka – 1944

 30. Oddział św. Albina nr 36 MP- 1909

 31. Oddział 102 Krakusów MP – 1891

 32. Oddział św. Salomei nr 38 MP – przed 1938

 33. Oddział Czerwonego Krzyża – ok 1940

 34. Oddział Ligii katolickiej 1944

 35. Oddział Catholic Youth Organization – około 1950

 36. Oddział Królowej Korony Polskiej nr 37 MP – przed 1938

 37. Orkiestra parafialna przed 1963

 38. Scouts troop 28, 3028,

 39. Sports Club – 1934

 40. St. Hedwig ’s School Alumni – 1936

 41. Stowarzyszenie Matek Opieki nad szkołą św. Jadwigi – 1937

 42. Towarzystwo Polek św. Łucji nr 851 ZPRK – przed 1938

 43. Towarzystwo Dzwon Wolności grupa 29 ZPA – 1903

 44. Towarzystwo Gwiazda Polski pod opieka św. Elżbiety grupa 243 UPA- 1913

 45. Towarzystwo Imienia Jezus -1924

 46. Towarzystwo Królowej Jadwigi -1921

 47. Towarzystwo Najświętszego Imienia Jezus -1924

 48. Towarzystwo Polek św. Agnieszki nr 669 ZPRK – 1913

 49. Towarzystwo Polek Imienia Maryi nr 38 ZPRK – 1899

 50. Towarzystwo Polek św. Barbary nr 760 ZPRK – 1913

 51. Towarzystwo Polek św. Doroty nr 771 ZPRK – 1914

 52. Towarzystwo Polek św. Jadwigi – 1895

 53. Towarzystwo Przyszłość Polski grupa 672 ZNP- przed 1938

 54. Towarzystwo św. Agaty nr 671 ZPRK – 1913

 55. Towarzystwo św. Antoniego SPA – przed 1938

 56. Towarzystwo św. Cecylii nr 183 SPA – 1893

 57. Towarzystwo św. Floriana Męczennika nr 408 ZPRK – 1909

 58. Towarzystwo św. Jacka nr 239 ZPRK – przed 1938

 59. Towarzystwo Polek św. Łucji nr 851 ZPRK – 1914

 60. Towarzystwo św. Jadwigi nr 222 ZPRK – 1897

 61. Towarzystwo św. Władysława nr 300 ZPRK– przed 1923

 62. Towarzystwo św. Wincentego a Paulo – 1932

 63. Towarzystwo św. Klary nr 302 ZPRK- przed 1938

 64. Towarzystwo św. Anny nr 862 KND – 1903

 65. Trzeci Zakon św. Franciszka – 1896

 66. Bractwo Modlitwy za Dusze w Czyśćcu – 1927

 67. Towarzystwo Ołtarza kościoła misyjnego – 1939

 68. Klub Pań kościoła misyjnego 1939

 69. Klub Mężczyzn kościoła misyjnego 1939

 70. Chór kościoła misyjnego 1939