Plan:

Opis:

Kościół murowany, nieotynkowany, z czerwonej cegły, z jednowieżową fasadą. Założony na planie zbliżonym do prostokąta, jednonawowy, pięcioprzęsłowy. Prezbiterium zakończonym półkoliście, z obejściem i dodatkowymi, asymetrycznymi pomieszczeniami po bokach.

Fasada dwukondygnacyjna, jednowieżowa, z dwiema kondygnacjami drugiej wieży. Partia środkowa wysunięta. Dolna kondygnacja trójosiowa, z otworami drzwiowymi poprzedzonymi podestem i szerokimi schodami. Wejścia ujęte kamiennym portalem z profilowanymi ościeżnicami i dekoracyjnymi archiwoltami. Wejścia rozdzielone półkolumnami, na których usytuowane zostały siedzące lwy z tarczami herbowymi. Powyżej fryz arkadkowy, z kamiennymi kolumienkami. W drugiej kondygnacji rozeta z witrażem, powyżej fryz arkadkowy. Szczyt z okrągłym oknem na osi i dekoracją w formie blend arkadowych. W zwieńczeniu krzyż. Wieże cofnięte, dostawione do korpusu. Lewa, doprowadzona do drugiej kondygnacji, nakryta dachem trójspadowym, prawa wyższa z przedostatnią kondygnacją ażurową. W elewacjach wież zbliźnione okna. Ściany boczne z półkolistymi oknami rozdzielonymi, doprowadzonymi do 3/4 wysokości lizenami.

Korpus jednonawowy, obszerniejszy od półkoliście zamkniętego prezbiterium, poprzedzony niewydobytą z bryły kościoła kruchtą. Nawa główna z rzędem półkoliście zamkniętych okien z witrażami. Między oknami pilastry podtrzymujące gurty rozdzielające sklepienie kolebkowe nawy. W skrajnych osiach okna od połowy wysokości, poniżej nisze i dekoracja arkadkowa. Prezbiterium węższe od nawy głównej, wydzielone łukiem tęczowym, wspartym na pilastrach umieszczonych na cokołach. W prezbiterium niewielkie półkoliście zamknięte okna, rozdzielone pilastrami przechodzącymi w gurty sklepienia. W ścianie tęczowej, prostopadłościennie zamknięte wnęki, w nich ołtarze boczne.