Malowidła: 

 

Autorem dekoracji kościoła w 1931 r. był artysta malarz czeskiego pochodzenia John A. Mallin. Najbardziej monumentalna kompozycja  znajduje się  w kopule kościoła i przedstawia Wniebowstąpienie Maryi oraz Koronację Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Obu scenom towarzyszą przedstawiciele Kościoła Tryumfującego i Pielgrzymującego w procesyjnych pochodach. Znalazły się wśród nich dodane wtórnie postaci historyczne ks. proboszcza Michała Osucha, C. R., kardynała Józefa Glempa i papieża Jana Pawła II oraz księży Zmartwychwstańców. Ściany naw i transeptu dekorują przedstawienia świętych – Stanisława Kostki, Stanisłąwa Biskupa i Męczennika, Andrzeja Boboli, Jana Kantego, Franciszka. W nawie wschodniej umieszczono przedstawienie Maryi Niepokalanej w typie murillowskim, na chórze św. Cecylia i muzykujące anioły. W kaplicach: Jezus na Górze Oliwnej i Opłakiwanie Jezusa.

W transepcie uwagę zwraca ciekawy zespół 7 obrazów w złoconych ramach z przedstawieniem Siedmiu Boleści Maryi.

Autorem dekoracyjnych panneau w prezbiterium, z półpostaciami aniołów, był w 1938 r. Stanisław Markewicz.

Witraże:

Witraże wykonane w latach 20. XX w. przez uznaną firmę F. X. Zettler, reprezentują charakterystyczny “styl monachijski”, urzekajacy barwnością i iluzjonizmem przedstawień. Na 10 oknach w nawach bocznych ukazane zostały sceny o tematyce chrystologicznej, w nawie głównej, w medalionach, postaci biblijne. Na bardziej rozbudowanych oknach w transepcie znajdują się sceny Zmartwychwstania i Adoracji przy żłóbku. Na skrzyżowaniu nawy głównej i transeptu znajduje się okrągły świetlik z wielobarwną dekoracją ornamentalną, o kompozycji koncentrycznej, z medalionem z gołębicą Ducha Św. w obramieniu korony cierniowej w centrum.