Wyposażenie kościoła

Wnętrze na planie krzyża łacińskiego, obszerne i jasne.

Menu

Ołtarze: 

W świątyni znajdują się trzy zabytkowe ołtarze, których styl należałoby określić jako neorenesansowy. Powstały one w 1921 r. Ołtarz główny wykonano z drewna polichromowanego i marmoryzowanego, uzupełniając mozaiką i marmurem. Figury św. Piotra i Pawła odlano z masy gipsowej. W ołtarzu pierwotnie znajdował się obraz autorstwa s. Anastazji ze Zgromadzenia Sióstr Notre Dame (uczennicy Tadeusza Żukotyńskiego), który w 1930 r. wymieniony został na płaskorzeźbę wykonaną w Szwajcarii wg kompozycji płótna (obraz przeniesiono do zakrystii). Stipes ołtarza ozdobiono natomiast reliefową kopią Ostatniej Wieczerzy Leonarda da Vinci.

Skromniejsze ołtarze boczne dedykowano Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz Matce Boskiej, opierając ich wygląd na schemacie serliany.

Ambona i Chrzcielnica: 

Drewnianą, polichromowaną ambonę wykonano w 1921 r., a uzupełniono o baldachim i pulpit ok. 2000 r. Jest ona bogato dekorowana, a jej wieloboczny kosz zawiera symbole Ewangelistów.

Chrzcielnica została wykonana zapewne przez firmę DA PRATO i należy do typowych realizacji tego typu wykonywanych w polichromowanej masy gipsowej. Powstała zapewne w 1921 r. Jej trzon i czasza zostały ozdobione gotyckimi wykrojami. Nakrywę wieńczy grupą Chrztu Chrystusa.

Meble:

Drewniane konfesjonały (4), przyścienne w formie szafy, powstały w poł. XX w. Z wcześniejszego okresu, zapewne z pocz. XX w. pochodzi trójczęściowa szafa w zakrystii. Najnowszym elementem we wnętrzu świątyni jest zegar firmy HOWARD MILLER, który został zakupiony w 2008 r. przez właścicieli salonu jubilerskiego Adam’s Jewelry Katarzynę i Adam Karbowników.

Rzeźby i obrazy: 

Rzeźby znajdujące się w kościele o typowej ikonografii wpisują się w szeroką działalność firmy Da Prato. Wykonane zostały z polichromowanej masy gipsowej ok. poł. XX w. Na tym tle wyróżnia się popiersie kardynała Stefana Wyszyńskiego wykonane przez Klemensa Kwapiszewskiego z metalu.

Tablice pamiątkowe i pomniki:

Za pamiątkową tablicę można uznać tę poświęconą Janowi Pawłowi II. Ufundowano ją w 2003 r. i opatrzono inskrypcją: PAPIEŻ JAN PAWŁ II TOTUS TUUS //.

Zupełnie inny charakter mają pomniki znajdujące się przed kościołem. Pierwszy z nich upamiętnia poległych w I wojnie światowej. Wystawiono go w 1924 r. i opatrzono inskrypcjami: 1) 1916 1918 / DULCET ET / DECORUM EST / PRO PATRIA MORI //., 2) UNITED STATES //., 3) IN HONOR / OF THE 499 / MEN OF / ST. HYACINTH / PARISH / WHO SERVED IN / WORLD WAR / I //., 4) FRANCE //., 5)  ERECTED / BY THE / AMERICAN CITIZENS / OF POLISH DESCENT / MEMBERS OF / ST. HYACINTAS PARISH / JULY 4. 1924 //., 6) CHATEAU – THIERRY / ARGONNE //., 6) OUR HERO DEAD / BACZKOWSKI S. / BUDNIK M. / DRISCH ED. / KAMIŃSKI J. / LECHEC ED. / OSZWALDOWSKI EU / SKORCZEWSKI F. / SUCHOTARSKI K. / TAMILLO ED. L / ŻALIKOWSKI S. / R. I. P. //., 7) POLSKA //., 8) SWOIM / 499. CHŁOPCOM / W ARMIACH / STANÓW ZJEDNOCZONYCH / I POLSKI / W WOJNIE ŚWIATOWEJ / ZE CZCIĄ / PARAFJA ŚW. JACKA //. ), poniżej wyżej inskrypcja ryta (7).

Kolejny pomnik upamiętnia Jana Pawła II. Opatrzono go sygnaturą: PROJEKT I REALIZACJA / PROF. CZESŁAW DŹWIGAŁA //. i inskrypcją upamiętniająca pobyt papieża “na Jackowie”.  Ostatni obiekt to pomnik Jerzego Popiełuszki (po 1984 r.). Tablicę z wizerunkiem kapłana wykonał ponownie Czesław Dźwigała (1999 r.). Pomnik opatrzono napisami: 1) W HOŁDZIE KSIĘDZU / JERZEMU POPIEŁUSZCE / BOJOWNIKOWI O PRAWA CZŁOWIEKA / ZAMORDOWANEGO PRZEZ KOMUNISTÓW W / POLSCE W DNIU 19 PAŹDZIERNIKA 1984 R. //., 2) IN MEMORY OF / REV. JERZY POPIEŁUSZKO / DEFENDER OF HUMAN RIGHTS MURDERED / BY THE COMMUNISTS IN POLAND ON / OCTOBER 19. 1984 //., 3) KSIĘDZU JERZEMU / POPIEŁUSZCE / NIEPOKONANEMU / ORĘDOWNIKOWIE WIARY / PRAWDY WOLNOŚCI / MOŁOŚCI BOGA I OJCZYZNY / ZAMORODOWANEMY W POLSCE PRZEZ KOMUNISTYCZNYCH / OFICERÓW SB / W 15 ROCZNICĘ MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI / RUCH ODBUDOWY POLSKI / CHICAGO 1999 //., 4) BŁOGOSŁAWIONY / BLESSED MARTYR / 6 – VI – 2010 //.

Drewniane konfesjonały (4), przyścienne w formie szafy, powstały w poł. XX w. Z wcześniejszego okresu, zapewne z pocz. XX w. pochodzi trójczęściowa szafa w zakrystii. Najnowszym elementem we wnętrzu świątyni jest zegar firmy HOWARD MILLER, który został zakupiony w 2008 r. przez właścicieli salonu jubilerskiego Adam’s Jewelry Katarzynę i Adam Karbowników.