Szaty liturgiczne

Wśród paramentów przechowywanych w zakrystii i na strychu (paramenty nieużywane) znajduje się kilka ciekawych obiektów, w tym kapa fioletowa (w komplecie ze stułą), która posiada naszywkę w sygnaturą: F / THE Feeley Co. / MANUFACTURES & IMPORTERS / 10 WEST 50th ST. NEW YORK //. Wykonano ją najpewniej na pocz. XX w. z tkaniny jedwabnej. Z kolei biała kapa pochodzi z francuskiego przedsiębiorstwa Frédericka Pusteta, które miało przedstawicielstwo w Nowym Jorku i w Cincinnati. Pierwotnie w zakrystii znajdowała się też inna biała kapa, z której pozostał jedynie kaptur. W komplecie były zachowane w dobrym stanie: dwie dalmatyki i welum na kielich. Paramenty wykonano z tkaniny jedwabnej zapewne na pocz. XX w.

Za zupełnie wyjątkowe należy uznać: dekorację ołtarzową z poł. XX w. oraz parasol liturgiczny z pocz. XX w., dziś niemający już zastosowania w obrządku zreformowanym po soborze watykańskim II.

Chorągwie

W kościele zachowało się pięć chorągwi: Bractwa Imienia Jezus, Grupy Modlitewnej o. Pio, Świętej Rodziny, Koła Żywego Różańca, Straży Honorowej. Wszystkie opatrzono stosownymi napisami w języku polskim/angielskim i przedstawieniami odwołującymi się do pobożności danego bractwa czy też wezwania chorągwi.

Chorągiew Bractwa Imienia Jezus powstała zapewne w 1920 r. Ozdabia ją wizerunek młodego Chrystusa w popiersiu. Chorągiew Grupy Modlitewnej o. Pio została wykonana w 2009 r., a ozdabia ją podobizna o. Pio oraz herb Zmartwychwstańców. Chorągiew Świętej Rodziny ma wizerunek Niepokalanie Poczętej depczącej węża, trzymającej na lewym ramieniu Dzieciątko Jezus, a w prawej ręce berło. Rewers ukazuje Świętą Rodzinę. Chorągiew Koła Żywego Różańca z 2002 r. ukazuje Matkę Boską z Dzieciątkiem Jezus siedzącej na tronie, przed którym klęczą św. Dominik i św. Katarzyna ze Sieny. Najciekawsza jest chorągiew Straży Honorowej z 1993 r., którą opatrzono inskrypcją: CZEŚĆ – MIŁOŚĆ – WYNAGRODZENIE – SERCU – JEZUSOWEMU + STRAŻ HONOROWA + / W CHICAGO / 1993 R. //. (awers), PRZY PARAFII / ŚWIĘTEGO JACKA //. (rewers). Jej awers przedstawia gorejące serce przebijane włócznią w koronie cierniowej, ujęte koncentrycznymi kołami z gwiazdami z cyframi rzymskimi oznaczającymi stacje Drogi Krzyżowej. Rewers zawiera scenę Ukrzyżowania.