Architektura kościoła

Menu

Plan:

Opis:

Kościół murowany, nieotynkowany, z czerwonej cegły, z trójwieżową fasadą. Założony na planie zbliżonym do prostokąta z transeptem, trójnawowy, bazylikowy, czteroprzęsłowy. Na skrzyżowaniu nawy głównej i transeptu z kopułą. Prezbiterium zakończonym półkoliście, z obejściem i dodatkowymi, asymetrycznymi pomieszczeniami po bokach. Ramiona transeptu zakończone apsydami.

Fasadę dwukondygnacyjna, trójwieżowa. Partia środkowa wysunięta. Dolna kondygnacja trójosiowa, z otworami drzwiowymi poprzedzonymi podestem i szerokimi schodami. Wejście z osobnymi portalami architektonicznymi, wykonanymi z kamienia  W bocznych  portalach szczyt zamknięty łukiem pełnym. W tympanonie dekoracja rzeźbiarska. Środkowy portal z wysokim półkolistym nadświetlem i  szeroką archiwoltą z herbem. Po stronie prawej w dolnej kondygnacji fasady orzeł o rozpostartych skrzydłach, nad nim znacząco niezachowująca skali korona. Druga kondygnacja oddzielona szerokim, profilowanym gzymsem, po bokach osi środkowej znacząco wysuniętym i podtrzymywanym przez zdwojone gładkie kolumny z głowicami nawiązującymi do porządku kompozytowego. Druga kondygnacji fasady trójosiowa. Z półkoliście zamkniętymi oknami w obramieniu architektonicznym. Wieże z bogatą, kamienną dekoracją, środkowa wyższa i szersza. Elewacje boczne rozdzielone gzymsem, z rzędem okien w obramieniu architektonicznym, rozdzielonym pilastrami. W transepcie pilastry z głowicami nawiązującymi do porządku korynckiego.

Korpus trójnawowy, obszerniejszy od półkoliście zamkniętego prezbiterium, poprzedzony niewydobytą z bryły kościoła kruchtą. Nawa główna z rzędem okien nad dachami naw bocznych. Filary międzynawowe niskie, na rzucie prostokąta, z nałożonymi od strony wnętrza nawy głównej pilastrami, dźwigającymi wyłamujące się nad nimi, profilowane belkowanie o szerokim fryzie. Pomiędzy filarami rozpięte półkoliste arkady międzynawowe o profilowanych archiwoltach. Na przecięciu nawy głównej i transeptu kopuła na pendentywach, z przeszklonym, szerokim witrażowym okrągłym świetlikiem. Prezbiterium węższe od nawy głównej, wydzielone profilowanym łukiem tęczowym, wspartym na pilastrach umieszczonych na wysokich cokołach. Ściany boczne nawy z oknami zamkniętymi półkoliście. W ścianie tęczowej, na osi naw bocznych, półkoliście zamknięte wnęki flankujące prezbiterium, w nich ołtarze boczne. W transepcie w górnej kondygnacji okna, w dolnej nisza zamknięta półkoliście, ujęta architektonicznym obramieniem, w bocznych osiach półkoliście zamknięte okna. Nawy i transept ze sklepieniem kolebkowym, nad prezbiterium sklepienie konchowe. Ściany z dekoracją malarską, okna z witrażami. Od strony lewej prezbiterium prostokątną zakrystia, od strony prawej mniejsze pomieszczenie gospodarcze.