Kościół św. Barbary

Nazwa własna: Kościół św. Barbary

Miejscowość: Chicago

Stan: Illinois

Dystrykt: Cook County

Adres:

St. Barbara Church

2859 South Throop Street

Chicago Illinois 60608

_5656927

Diecezja: Chicago

Rodzaj świątyni: kościół parafialny

Obrządek: rzymsko-katolicki

Wezwanie: św. Barbary

Autor projektu architektonicznego: Worthmann and Steinbach

Data erygowania: 1910 r.

Fundator: parafianie i częściowo parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 

_5657008
_5656932
_5656989
_5656944

Fotografie i opisy

_5657083
Architektura
_5656911
Wystrój wnętrza
_5659059
Wyposażenia
_5657072
Paramenty liturgiczne
_5657119
Budynki parafii

Historia parafii: 

Parafia pw. św. Barbary to druga polska parafia w Bridgeport, wyodrębniona z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Założył ją ks. Stanisław Nawrocki. W październiku 1909 r. zakupił 24 parcele przy Throop Street, między Archer i 29 Street. Wiosną 1910 r. wzniesiono na nich budynek szkolny z audytorium na parterze, w którym do czasu wybudowania kościoła odprawiano Msze Święte. W tym samym roku powstała plebania i dom dla sióstr prowadzących szkołę. Poświęcenia wszystkich budynków dokonał biskup Paweł Rhode.

W listopadzie 1910 r. powołano pierwszego proboszcza, został nim ks. Antoni Nawrocki – brat ks. Stanisława. To on podjął się zadania wzniesienia kościoła. W marcu 1911 r. został zatwierdzony projekt spółki architektonicznej Worthmann & Steinbach, a już w czerwcu odbyły się uroczystości położenia kamienia węgielnego. Prace budowlane rozpoczęto w kolejnym roku. Wsparcia finansowego, w kwocie 50 000 $, udzieliła parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Dwa lata później – 5 czerwca 1914 r. – biskup Edward Kozłowski dokonał konsekracji świątyni.   

We wrześniu 1910 roku swoją działalność rozpoczęła szkoła prowadzona przez siostry z Trzeciego Zakonu św. Franciszka ze Steven Point w Wisconsin. Uczęszczało do niej ok. 600 uczniów.

Po dziesięciu latach liczba parafian uległa podwojeniu i tym samym w szkole znacznie wzrosła ilość uczniów. W roku 1922 podjęto więc decyzję o wzniesieniu nowego budynku i przygotowano jego projekt.

Prace budowlane rozpoczęto jednak od postawienia nowej plebanii, a jej starą siedzibę połączono z domem sióstr, uzyskując w ten sposób niezbędne dla nich pomieszczenia. Nową szkołę wzniesiono w 1924 r. łącząc ją z już istniejącym budynkiem. Uzyskano w ten sposób nową, znacznie większą przestrzeń, dzięki której w 1925 r. utworzono dwuletnią szkołę zawodową dla chłopców i dziewcząt przygotowującą do prac biurowych. W roku 1947 r. szkołę średnią zmieniono na czteroletni High School dla dziewcząt.

Parafię św. Barbary zwano „Małą Polską”. Ten przydomek otrzymała ze względu na swoją aktywność narodowo-patriotyczną. W parafii tętniło również życie kulturalne. Organizowano przedstawienia, wieczornice i akademie, podczas których celebrowano uroczystości narodowe. Ich obchody uświetniały towarzystwa mundurowe działające przy parafii,  prezentując się konno. Prężnie działały uczniowskie drużyny sportowe. W czasie II wojny światowej w parafii funkcjonował oddział Czerwonego Krzyża. Po jej zakończeniu upamiętniono poległych tworząc, w obrębie zabudowań parafialnych, skwer pamięci ofiar wojny.

Ducha patriotycznego wśród wiernych umacniał proboszcz Stefan Bernaś (1957-59), który od 1944 r. działał w War Relief Services – National Catholic Welfare Conference, pomagając polskim żołnierzom i uchodźcom w Syrii, Palestynie, Afryce, Włoszech, Anglii i Niemczech. Duchowny angażował się także w diecezjalnej organizacji charytatywnej.

W latach sześćdziesiątych szkoła działała dość prężnie, uczęszczało do niej 430 uczniów na szczeblu podstawowym i 259 dziewcząt na średnim. W strukturze parafii istniało kilkadziesiąt organizacji społecznych.

W latach 70-tych rozpoczęła się wzmożona migracja ludności polskiej, jej miejsce zajmowali Latynosi, osiedlali się tu również Irlandczycy i Włosi, a także dość licznie Chińczycy (z uwagi na  bliskie położenie od China Town). Funkcjonowanie parafii oraz szkoły coraz bardziej utrudniał hałas i osadzający się wszędzie pył, pochodzący ze znajdującego się w pobliżu wapiennego kamieniołomu. Mimo tych niesprzyjających warunków parafia św. Barbary przetrwała, poradziła sobie także w latach osiemdziesiątych, kiedy kilka parafii w Bridgeporcie zamknięto. Pod koniec lat 90-tych w parafii było coraz mniej rodzin a w szkole ubywało uczniów. Obecnie do parafii należy ok. 600 rodzin, duszpasterstwo sprawowane jest wyłącznie w języku angielskim (msza  po polsku odprawiana była do 1997 roku).

Historia budowy:

W marcu 1911 r. zatwierdzono plany budowy nowego kościoła. W czerwcu 1912 r. poświęcono kamień węgielny, a konsekracji dokonano 5 czerwca 1914 r. Świątynia posiadała 1 200 miejsc siedzących, była wyposażona w ławki, witraże i trzy marmurowe ołtarze wykonane we Włoszech. Wnętrze po raz pierwszy wymalowano w 1918 r. Pokaźnych rozmiarów organy sprowadzono z Europy.

Dalsze losy budowli:

Prace dekoracyjne wewnątrz kościoła wykonywano przed każdym jubileuszem parafii. Z okazji srebrnego jubileuszu (1935 r.) odnowiono wnętrze kościoła. W latach 1957 – 59, w czasie przygotowań do złotego jubileuszu zainstalowano nowe stacje Drogi Krzyżowej, obniżono balustradę przy ołtarzu, wstawiono nową chrzcielnicę i dwa współczesne konfesjonały, zmieniano szczyt nastawy ołtarzowej, wymieniono lampy elektryczne w prezbiterium, w ołtarzu głównym zastąpiono obraz św. Barbary statuą, zakupiono do zakrystii szafy na ornaty.

W 1970 r. w kopułę kościoła uderzył piorun, wybuchł pożar, który zniszczył konstrukcję wieży. Podczas prac naprawczych obniżono i zmniejszono wieżę, zmieniając także jej zakończenia, odnowiono także wnętrze kościoła i położono nową wykładzinę dywanową.

Przygotowując się do obchodów diamentowego jubileuszu parafii (1985 r.), umieszczono w kościele obraz Matki Bożej Częstochowskiej namalowany przez Zbigniewa Gizellę i odświeżono wnętrze świątyni. Przed rokiem jubileuszowym 2000 odnowiono istniejące już witraże w głównej nawie kościoła i zamontowano kolejne we frontowych wieżach. Ponowne prace rewitalizacyjne zlecono firmie Osternbaan & Sons Company przed setnym jubileuszem parafii przypadającym w 2010 r. Zmieniono wówczas oświetlenie w prezbiterium, zakupiono tabernakulum i odrestaurowano fronton.