Wnętrza

Wnętrze korpusu kościoła ma charakter bazylikowy, z nieznacznie wysuniętym transeptem