Witraże

Witraże w świątyni pod wezwaniem św. Andrzeja wykonane zostały w Monachium w 1955 r. Są jednolite stylowo i kompozycyjnie, prezentują również spójny program ikonograficzny. W nawach bocznych znajdują się sceny męki Chrystusa, powyżej których – w oknach nawy głównej – umieszczone zostały imiona i atrybuty apostołów. Natomiast w prezbiterium odnajdujemy ilustracje 5 tajemnic radosnych różańca św. Rozbudowaną formę mają witraże w transepcie, gdzie na trzech szybach umieszczono przedstawienia Jezusa z dziećmi oraz Świętej Rodziny. Patron kościoła, św. Andrzej, otrzymał miejsce w centralnym medalionie dekoracyjnej rozety ponad chórem muzycznym, w fasadzie budynku. Towarzyszą mu: Król Dawid i św. Cecylia – patroni muzyki, oraz Grzegorz Wielki i św. papież Pius X.