Rzeźby

W różnych miejscach kościoła znajdują się wysokiej klasy, wykonane po 1930 r. z wielobarwnego marmuru figury Chrystusa, Ewangelistów i Apostołów, a także św. Franciszka i św. Antoniego. Jedynymi seryjnymi obiektami są: Pieta, wykonana po 1914 r. z polichromowanej masy gipsowej oraz Święta Rodzina, Chrystus na krzyżu.

Za niezwykle cenne należy uznać sygnowane: O. T. SOSNOWSKI //. rzeźby w kruchcie świątyni. Przedstawiają one popiersia: Chrystusa w koronie cierniowej i Matki Boskiej, a wykonał je uzdolniony rzeźbiarz Tomasz Oskar Sosnowski, który zmarł na emigracji w Rzymie w 1886 r. Realizacje te  powstały zapewne pod koniec życia artysty we Włoszech.