Informacje o innych budynkach parafialnych

Plebania: (768 Lincoln Avenue) Obecną plebanię zbudowano w 1914 r. Jest to budynek trzykondygnacyjny. Równocześnie z budową plebanii wzniesiono budynek szkoły, który rozebrano w 1961 przygotowując teren pod budowę nowej szkoły.

Dom sióstr (301 155 Place) Budowę planowano w 1903 r, jednak z powodu zmniejszającej się liczby parafian, emigrujących w poszukiwaniu pracy (po pożarze zakładów mięsnych) projekt zrealizowano w 1911 r. Siostry nazaretanki mieszkały w domu zakonnym do czasu opuszczenia parafii w 2004 r.

Szkoła: Obecny, trzeci z kolei budynek szkoły wzniesiony został w 1961 r. Ziemia została przekopana w lipcu 1959, budować zaczęto w lutym następnego roku i już jesienią 1960 r. część szkoły oddano do użytku. Budynek szkoły poświęcił kard. Albert Mayer w dniu 27 września 1961 r. Jest to budynek dwupiętrowy, ze świetlicą, kuchnią, biblioteka oraz salą gimnastyczną zbudowaną w miejscu zburzonej starej szkoły. W roku 2004 r. szkoła parafialna została zamknięta i przejęta przez korporację Christ Our Saviour School.

Centrum parafialne: niewielki parterowy budynek dołączony do szkoły, wzniesiony w 1987 r.