Architektura

Kościół murowany, nieotynkowany, z czerwonej cegły, z dwuwieżową fasadą. Założony na planie zbliżonym do prostokąta z transeptem, trójnawowy, bazylikowy, pięcioprzęsłowy przed transeptem i jednoprzęsłowy za transeptem. Prezbiterium zakończonym pięciobocznie, z obejściem i dodatkowymi, asymetrycznymi pomieszczeniami po bokach. Ramiona transeptu zakończone apsydami.

Fasadę dwukondygnacyjna, dwuwieżowa. Partia środkowa cofnięta. Dolna kondygnacja trójosiowa, z otworami drzwiowymi połączonymi wspólnym kamiennym portalem i poprzedzonymi podestem i schodami. Druga kondygnacja oddzielona profilowanym gzymsem. W niej rozeta. Szczyt zamknięty dwuspadowo, z fryzem arkadowym, w zwieńczeniu krzyż. Wieże jednoosiowe, czterokodygnacyjne. Ostatnia kondygnacja ażurowa.

Elewacje boczne w dolnej kondygnacji ze szkarpami, w górnej z lizenami. Z stylizowanym fryzem kostkowym u góry. Transept dwukondygnacyjny, ujęty szkarpami, na osi z półkolistym oknem z wpisaną rozetą. Do transeptu dostawione po bokach domki portalowe. W trójkątnym szczycie fryz arkadowy. W dolnej kondygnacji fryz arkadowy.

Korpus trójnawowy, obszerniejszy od półkoliście zamkniętego prezbiterium, poprzedzony niewydobytą z bryły kościoła kruchtą. Nawa główna z rzędem okien w ostrołukowych lunetach, znajduje się powyżej dachów naw bocznych. Nawa główna otwiera się na nawę boczną półkolistymi arkadami międzynawowymi o profilowanych archiwoltach podtrzymywanymi przez pięć par kolumn przed transeptem. Jedno przęsło z parą kolumn za transeptem. Powyżej fryz arkadkowy.   Prezbiterium węższe od nawy głównej, wydzielone profilowanym łukiem tęczowym, wspartym na podwójnych kolumnach umieszczonych na cokołach i  dźwigających belkowanie.  Sklepienie pięcioboczne, rozdzielone pilastrami podtrzymującymi gurty sklepienne. W ścianie tęczowej, na osi naw bocznych, ołtarze boczne ujęte parą półkolumn. W transepcie w górnej kondygnacji potężne rozety z witrażami, w dolnej głęboka wnęka na ołtarz boczny, nakryta kolebką, podtrzymywaną po bokach przez pary czarnych, smukłych kolumn z białymi bazami i kapitelami z plecionką. Całość ujęta architektonicznym obramieniem. Po bokach wejścia poprzedzone sienią. Nawa i transept ze sklepieniem kolebkowym, nad prezbiterium sklepienie konchowe, na skrzyżowaniu nawy i transeptu krzyżowe. Sklepienie nawy i prezbiterium z gurtami. Ściany z dekoracją malarską, okna z witrażami. Od strony lewej prezbiterium prostokątną zakrystia, od strony prawej mniejsze pomieszczenie gospodarcze. Do obydwu pomieszczeń prowadzą ozdobne portale.