Witraże:

Witraże w nawach bocznych zrealizowano w 1903 r. w wytwórni A. Muench Studio z Chicago. Przedstawiają medaliony z popiersiami świętych. Na szczególną uwagę zasługuje rzadki wizerunek św. Joanny d’Arc, której na sąsiednich oknach towarzyszą święte królowe, a naprzeciw, w drugiej nawie – Ojcowie Kościoła oraz wizerunki Ecce Homo i Maryi Niepokalanie Poczętej. Witraże w nawie głównej i prezbiterium powstały w latach 40. XX w. Odbiegają stylem i techniką od przeszkleń w nawach bocznych. Silnie nasycone barwą – szafirem i czerwienią, przedstawiają symbole biblijne, odnoszące się do życia Chrystusa i Maryi.