1. Apostolstwo Modlitwy – 1918

 2. Chór męski św. Cecylii – przed 1905

 3. Chór Niepokalanego Poczęcia – przed 1905

 4. Chór św. Cecylii – 1884

 5. Chór św. Jadwigi – przed 1905

 6. Klub Matek Chrześcijańskich

 7. Konferencje św. Wincentego a Paulo – 1932

 8. Kółko Dramatyczne im. Aleksandra Fredry – przed 1898

 9. Legion Jana Kilińskiego – przed 1905

 10. Legion św. Józefa – przed 1898

 11. Oddział Czerwonego Krzyża – ok. 1940

 12. Rycerze Najświętszej Maryi Panny – przed 1905

 13. Sodalicja Dzieci Maryi – przed 1898

 14. Sodalicja Panien – przed 1898

 15. Sokoły im. Stefana Czarnieckiego – przed 1905

 16. Towarzystwo Najświętszej Rodziny – przed 1905

 17. Towarzystwo Biblioteki – przed 1905

 18. Towarzystwo Dzieci Różańcowych – przed 1905

 19. Towarzystwo Franciszka Ksawerego – przed 1905

 20. Towarzystwo Imienia Jezus – 1942

 21. Towarzystwo Młodych Mężczyzn Imienia Jezus – ok. 1942

 22. Towarzystwo Króla Jana III Sobieskiego – przed 1898

 23. Towarzystwo Matki Bożej Królowej Korony Polskiej – przed 1905

 24. Towarzystwo Rycerzy Błogosławionej Dziewicy Maryi – przed 1898

 25. Towarzystwo Niewiast Różańcowych – przed 1905

 26. Towarzystwo śpiewu Boi Dembińskiego – przed 1905

 27. Towarzystwo św. Agnieszki – przed 1905

 28. Towarzystwo św. Alojzego – przed 1898

 29. Towarzystwo św. Barbary – przed 1905

 30. Towarzystwo św. Franciszka Salezego – przed 1898

 31. Towarzystwo św. Jozafata – przed 1898

 32. Towarzystwo św. Kazimierza – przed 1905

 33. Towarzystwo św. Róży z Limy – przed 1905

 34. Towarzystwo św. Stanisława Biskupa i Męczennika– przed 1898

 35. Towarzystwo św. Wincentego a Paulo – przed 1898

 36. Związek Braci Polaków – przed 1905