Plan:

Opis:

Kościół murowany, nieotynkowany, z czerwonej cegły, z jednowieżową fasadą. Założony na planie zbliżonym do prostokąta, trójnawowy, siedmioprzęsłowy. Prezbiterium zakończonym półkoliście, z obejściem i dodatkowymi, asymetrycznymi pomieszczeniami po bokach. Po stronie prawej, na wysokości prezbiterium dodatkowe pomieszczenie.

Fasada dwukondygnacyjna, jednowieżowa, z dwiema kondygnacjami drugiej wieży. Partia środkowa wysunięta. Dolna kondygnacja trójosiowa, z otworami drzwiowymi poprzedzonymi podestem i szerokimi schodami. Wejścia ujęte kamiennym portalem z profilowanymi ościeżnicami i dekoracyjnymi archiwoltami. Wejścia rozdzielone półkolumnami, na których usytuowane zostały siedzące lwy z tarczami herbowymi. Powyżej fryz arkadkowy, z kamiennymi kolumienkami. W drugiej kondygnacji rozeta z witrażem, powyżej fryz arkadkowy. Szczyt z okrągłym oknem na osi i dekoracją w formie blend arkadowych. W zwieńczeniu krzyż. Wieże cofnięte, dostawione do korpusu. Lewa, doprowadzona do drugiej kondygnacji, nakryta dachem trójspadowym, prawa wyższa z przedostatnią kondygnacją ażurową. W elewacjach wież zabliźnione okna. Ściany boczne z półkolistymi oknami rozdzielonymi, doprowadzonymi do 3/4 wysokości lizenami.

Korpus trójnawowy, obszerniejszy od półkoliście zamkniętego prezbiterium, poprzedzony niewydobytą z bryły kościoła kruchtą. Nawa główna otwiera się na nawę boczną półkolistymi arkadami międzynawowymi o profilowanych archiwoltach podtrzymywanymi przez kolumny uformowane z wiązki służek.Nawa główna nakryta sklepieniem kolebkowym z gurtami i lunetami. W nawach bocznych okna zamknięte półkoliście, między nimi pilastry podtrzymujące sklepienie krzyżowe. Prezbiterium nakryte konchą z lunetami i gurtami. W Na wysokości ściany tęczowej, na osiach naw bocznych, wnęki, w nich ołtarze boczne. Od zachodu murowany chór muzyczny. Po jego bokach znajdują się pomieszczenia z klatkami schodowymi wiodącymi na chór.