Malowidła: 

Nazwa obiektu: Apostołowie, materiał: fresk, styl: br., czas powstania: 1893 r.(?), inskrypcje: łacińskie imiona apostołów, miejsce przechowywania: pendentywy 3 kopuł nawy głównej, opis: 12 medalionów z półpostacią siedzącego apostoła z atrybutami, na złotym tle imitującym mozaikę, w obramieniu ornamentalnym, gdzie u dołu inskrypcja z imieniem apostoła. Każdy medalion obramiony z boków i dołu ornamentem z wici roślinnej, z tarczą z krzyżem poniżej.

Kopuła płn.:

1. Mateusz. inskrypcje: S. MATTHAEUS //., opis: Młody mężczyzna z ciemnymi długimi włosami bez zarostu, w nimbie, białej sukni z krótkimi rękawami i płaszczu, w lewej ręce trzyma węgielnicę i siekierę, prawą rękę zwój, gdzie napis: Gloria Patri et / Spiritui Sancto //. Uwaga: Węgielnica to nie atrybut przynależny Mateuszowi. [Tomasz?]

 1. Juda Tadeusz. inskrypcje: S. THADDAEUS //., opis: Mężczyzna w średnim wieku, z jasnymi długimi włosami i brodą, w nimbie, białej sukni i płaszczu, w lewej ręce trzyma obraz z wizerunkiem Jezusa, prawą rękę opiera na maczudze.

 2. Filip. inskrypcje: S. PHILIPPUS //., opis: Młody mężczyzna z długimi ciemnymi włosami, bez zarostu, w nimbie, jasnej sukni i płaszczu, trzyma zwój i krzyż z szarfą.

 3. Jakub. inskrypcje: S. JACOBUS – ZEB //., opis: Mężczyzna w średnim wieku, z ciemnymi krótkimi włosami i brodą, w nimbie, jasnej sukni i płaszczu, w prawej ręce trzyma otwartą księgę, lewą rękę opiera o piłę. Uwaga: Inskrypcja wskazuje na Jakuba Starszego, syna Zebedeusza, co nie znajduje potwierdzenia ikonograficznego.

Kopuła środkowa:

5. Tomasz. inskrypcje: S. THOMAS //., opis: Mężczyzna w średnim wieku, z jasnymi krótkimi włosami i brodą, w nimbie, białej sukni i płaszczu, trzyma otwartą księgę i halabardę. Uwaga: Halabarda to nie atrybut przynależny Tomaszowi. [Mateusz?]

 1. Szymon. inskrypcje: S. SIMON //., opis: Starszy mężczyzna z siwymi włosami i brodą, w nimbie, jasnej sukni i płaszczu, trzyma zwój.

 2. Andrzej. inskrypcje: S. ANDREAS //., opis: Starszy mężczyzna, z wydatną łysiną i długą siwą brodą, w nimbie, białej sukni i płaszczu, lewą rękę opiera na zamkniętej księdze, prawą podtrzymuje krzyż św. Andrzeja.

 3. Bartłomiej. inskrypcje: S. BARTHOLOMAEUS //., opis: Mężczyzna w starszym wieku, z wydatną łysiną, ciemnymi włosami i długą brodą, w nimbie, białej sukni i płaszczu, w lewej ręce trzyma zamkniętą księgę, w prawej nóż.

Kopuła płd.:

 1. Jakub. inskrypcje: S. JACOBUS – ALPH //., opis: Starszy mężczyzna, z siwymi włosami i brodą, w nimbie, zielonej sukni i płaszczu, trzyma laskę pielgrzyma, na plecach kapelusz z muszlą. Uwaga: Ikonografia wskazuje na Jakuba Starszego, syna Zebedeusza, inskrypcja – na Jakuba Młodszego, syna Alfeusza.

 2. Jan. inskrypcje: S. JOANNES //., opis: Młody mężczyzna z jasnymi włosami długimi do ramion, bez zarostu, w nimbie, seledynowej sukni i czerwonym płaszczu, w lewej ręce trzyma zwój, prawą dłoń trzyma na piersi. Po prawej kielich z wężem.

 3. Piotr. inskrypcje: S. PETRUS //., opis: Mężczyzna w starszym wieku, z jasnymi włosami i krótką brodą, w nimbie, białej sukni i płaszczu, w prawej ręce trzyma klucz, palcem wskazuje na stronicę otwartej księgi, gdzie inskrypcja częściowo przesłonięta dłonią i kluczem: Credo / in unum / [Deum, Patrem] om[nipotentem] / factorem / caeli et / terrae //.

 4. Paweł. inskrypcje: S. PAULUS //., opis: Starszy mężczyzna, z długą ciemną brodą, w nimbie, jasnej sukni i płaszczu z kapturem na głowie, w lewej ręce trzyma miecz, prawą rękę opiera na zamkniętej księdze z krzyżem na oprawie.

Nazwa obiektu: Święci Patroni Polski, materiał: fresk, styl: br., czas powstania: 1893 r., miejsce przechowywania: prezbiterium, ściana apsydy, opis: 8 przedstawień postaci świętych na złotym tle imitującym mozaikę, w prostokątnych polach zamkniętych półkoliście, z umieszczonym poniżej prostokątnym panneau gdzie medalion z główką anielską i wić roślinna na złotym tle.

 1. Św. Stanisław Kostka. opis: Św. Stanisław w nimbie i habicie jezuickim z płaszczem, w rękach trzyma krucyfiks, pod prawym ramieniem księgę.

 2. Św. Kinga.opis: Młoda kobieta w nimbie, w nakryciu głowy obszytym gronostajem, dekoracyjnie udrapowanej podwice i bogatym stroju księżnej, na piersi złoty krzyż. Obok wazon z kwiatem lilii.

 3. Św. Jan Kanty. opis: Św. Jan Kanty w nimbie i stroju kanonika, trzyma stłuczony dzban. U stóp świętego młoda dziewczyna ze złożonymi rękoma.

 4. Św. Wojciech. opis: Św. Wojciech w nimbie i stroju biskupa (mitra, humerał, kapa, paliusz), w prawej uniesionej ręce trzyma krzyż, lewą – z manipularzem – kładzie na sercu, ramieniem przytrzymuje pastorał i wiosło.

 5. Św. Stanisław. opis: Św. Stanisław w nimbie, mitrze i stroju biskupa, dłonie w rękawicach dekorowanych znakiem krzyża, prawa trzyma pastorał, lewa otwartą księgę.

 6. Św. Kazimierz królewicz. opis: Św. Kazimierz w nimbie, koronie, płaszczu gronostajowym, na szyi na złotym łańcuchu krzyż, na którym święty trzyma prawą dłoń, w lewej ręce kwiat lilii.

 7. Św. Jadwiga Śląska. opis: Św. Jadwiga w nimbie, w habicie i płaszczu gronostajowym, trzyma model kościoła, u stóp świętej mitra książęca.

 8. . Św. Ignacy Bobola. opis: Św. Ignacy Bobola w nimbie, stroju jezuity, z laską w prawej i krzyżem w lewej ręce, u stóp świętego gałąź palmowa.

 

Witraże:

_5656834
_5656833
_5656831

Witraże w nawach bocznych przedstawiają postać świętych i Maryi – na tle kotary, a w przypadku scen figuralnych –  we wnętrzu. Umieszczone po środku każdej szyby banderole zawierają inskrypcje fundacyjne, wymieniające m.in. działające przy parafii Towarzystwa: Najświętszej Maryi Panny od Niepokalanego Poczęcia, św. Jana Kantego, św. Szczepana, św. Józefa, św. Franciszka Ksawerego, a także Niewiasty Różańca św., Ułani św. Pawła, Krakusi św. Michała Archanioła oraz osoby prywatne.

W 8 wąskich oknach prezbiterium znajduje się stylizowana kompozycja ornamentalna z motywami eucharystycznymi i biblijnymi oraz inskrypcjami fundacyjnymi.